Aboutaleb en Pfeijffer over wat de democratie ons waard is

Aboutaleb en Pfeijffer over wat de democratie ons waard is

Het gezag van de gemeenteraad staat onder druk. De raad trekt steeds minder kiezers. Ook de macht van de raad staat ook onder druk:  nauwelijks de helft van alle raadsleden vindt dat de raad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente het meest invloedrijk is. Wat is de (lokale) democratie ons waard?

Over deze vraag gaan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer in gesprek met honderden raadsleden tijdens de Dag voor de Raad op 5 april in Rotterdam.

Burgemeester

Ahmed Aboutaleb maakte begin dit jaar bekend dat stopt als burgemeester van Rotterdam en daarmee ook als voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam. “De Nederlandse democratie is een sterk merk”, zei Aboutaleb onlangs, die sinds 2009 burgemeester en voorzitter is van de Rotterdamse raad. Maar hoe blijft het merk sterk? Onder leiding van dagvoorzitter Marcia Luijten voeren we het gesprek over de kracht, de macht en het gezag van de lokale democratie in een grote gemeente als Rotterdam.

Athene

Wat de waarde van de (lokale) democratie is, is ook het centrale thema in het gesprek met schrijver, dichter en classicus Ilja Leonard Pfeijffer. De valkuilen van de democratie, alsook de waarde van de democratie, komen uitgebreid aan bod in Pfeijffers meest recente boek, Alkibiades, over de Atheense democratie van Perikles en Sokrates, die wordt beschouwd als het fundament van onze hedendaagse westerse democratie.

In het plenaire gesprek tijdens de Dag voor de Raad worden de inzichten van Aboutaleb en Pfeijffer gedeeld over de betekenis en de waarde van de democratie als vorm van overleg voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten.

Rol en positie van de raad

De gemeenteraad is grondwettelijk het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Diverse onderzoeken van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden over rol en positie van de raad laten zien dat raadsleden de raad niet als het meest invloedrijk beschouwen. Dat bedreigt de democratie en maakt het raadswerk minder aantrekkelijk.

Gezag van de raad

De gemeenteraad ontbreekt het ook aan voldoende gezag, zo bleek uit een serie gesprekken die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2021 organiseerde. Dat gebrek aan gezag leidt tot nog altijd actuele vragen als: wat vraagt de lokale democratie van ons? Hoe representatief zijn burgers in participatietrajecten en burgerinitiatieven? Hoe verhouden raad en college zich tot participatieve democratie en hoe voorkomen we overspannen verwachtingen? Of het aan de gemeenteraad is om antwoord te bieden, is een van de onderwerpen tijdens de Dag voor de Raad in Rotterdam. 

Zorg dat u er bij bent!

Al met al belooft de Dag voor de Raad een boeiende en inspirerende dag te worden, waarbij de waarde van democratie vanuit verschillende perspectieven belicht wordt en waar ruimte is voor interactie en dialoog tussen deelnemers en sprekers. Voor het programma van de Dag voor de Raad klik hier.

Aanmelden kan hier.