Acht veranderingen voor het lokaal verkiezingsprogramma

Acht veranderingen voor het lokaal verkiezingsprogramma

DEN HAAG – Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in aantocht zijn veel lokale politieke partijen bezig met hun verkiezingsprogramma. Platform31 heeft onderzocht met welke grote veranderingen de lokale politiek rekening dient te houden in hun verkiezingsprogramma.

De komende dertig jaar verandert er meer in de steden dan de afgelopen driehonderd jaar. In plaats van een hiërarchische top-down maatschappij is er steeds meer sprake van een netwerksamenleving waar bottom-up de boventoon voert. Platform31 heeft een achttal trends op een rij gezet waar de politiek de komende dertig jaar mee te maken krijgt. Door hier als lokale politiek tijdig mee aan de slag te gaan wordt voorkomen dat er achter de feiten aangelopen wordt.

Sociaaleconomische trends

De huidige vergrijzing en groeiende diversiteit van migranten vraagt om andere vormen van wonen. Welke woningen waar moeten komen is een vraag die steeds belangrijker zal worden nu de verschillen tussen steden en regio’s groter worden, evenals de verschillen binnen de steden. Dit kan gecombineerd worden met de verschuiving in economische kansen voor de komende periode. Hiernaast vragen persoonlijke dienstverlening, sociaal ondernemerschap en nieuwe vormen van zorg om een omslag in economisch denken. Dit resulteert in een groei van de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen, wat in de huidige samenleving steeds belangrijker wordt.

Technologische trends

De rol van technologie binnen de netwerksamenleving wordt steeds belangrijker. De koppeling tussen digitale diensten en producten gaan gepaard met vraagstukken omtrent privacy en veiligheid. Deze vraagstukken vragen publieke aandacht en dus ook politieke aandacht. Een groeiende digitale samenleving leidt onherroepelijk tot een groei in cybercriminaliteit. Aandacht voor cybersecurity is dan ook iets wat volgens Platform31 niet kan ontbreken op de politieke agenda en in de verkiezingsprogramma’s.

In het verlengde hiervan wordt duurzaamheid een steeds groter thema, ook binnen het openbaar bestuur. Met de energietransitie, de transitie richting een circulaire economie (maximaliseren van hergebruik) en een gedeeltelijk eiwittransitie (minder rood vlees en zuivel produceren/consumeren) wordt er meer expertise over duurzaamheid gevraagd van de lokale politiek.

Regionaal handelen

De overkoepelende trend die van belang is, is dat er meer regionaal gedacht moet worden door het lokale bestuur. De relaties tussen economie, wonen, re-integratie, zorg en welzijn komen regionaal samen. Hoe dit in de toekomst vorm moet krijgen is iets waar de verschillende politieke partijen hun visie op kunnen geven in het verkiezingsprogramma.

Meer informatie over het rapport en het volledige rapport kunt u vinden via deze link.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor raadsleden, 25 augustus 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!