Actieplan versterking lokale democratie op komst

Actieplan versterking lokale democratie op komst

Er komt een actieplan voor de versterking van de lokale democratie. Deze moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Ook komen er gesprekken over de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bekend tijdens het debat over begroting van 2018. 

Vandaag was het woord aan de minister in het tweede termijn van het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2018. Gisteren werd al duidelijk dat Kamerleden vragen hadden over hoe de minister invulling wil geven aan de wens van het kabinet om raadsleden meer te ondersteunen in hun werkzaamheden.  

In gesprek 

De minister wil nadenken over een betere ratio voor vergoedingen voor raadsleden die beter in verhouding staat tot de werkdruk en hierover in gesprek gaan. Er zit een groot verschil tussen de vergoeding voor raadsleden in grote en in kleine gemeenten. Dit verschil werd vorige week bij de minister aangekaart door de VNG, de Vereniging van Griffiers en door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Minister Ollongren is er van overtuigd dat raadsleden hun functie niet vervullen vanwege de vergoeding die er tegenover staat en gaat daarom het gesprek aan met de beroeps- en belangenverenigingen.

Actieplan

Er komt een actieplan om mensen lokaal meer te betrekken bij democratische processen. Het proces om tot een actieplan te komen wordt gestart ná de gemeenteraadsverkiezingen om de wensen en ambities van nieuwe raadsleden mee te kunnen nemen. Kasja Ollongren verwacht dat dit actieplan voor de zomer van 2018 af is.