Actieve rol voor gemeenteraad in bestrijding discriminatie

Actieve rol voor gemeenteraad in bestrijding discriminatie

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij bestrijding van discriminatie en racisme. Zo moet er uiterlijk 2024 een antidiscriminatiebeleid zijn ingevoerd in gemeenten en zijn colleges van burgemeester en wethouders (B&W) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over gevoerd antidiscriminatiebeleid aan de gemeenteraad.

Dit blijkt uit de aanpak van de bestrijding van discriminatie en racisme uit het nationaal programma. Dat een antidiscriminatiebeleid in gemeenten hard nodig is, tonen ook de cijfers. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft discriminatie ervaren. Onder moslims is dat zelfs meer dan de helft. Drie jaar op rij is er een stijging van het aantal meldingen en incidenten bij de politie met betrekking tot discriminatie, komt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar voren.

De opdracht om discriminatie en racisme tegen te gaan is daarom groot en vraagt een aanpak op vele fronten. Discriminatie heeft grote gevolgen voor zowel individuen, als voor de bredere samenleving. Het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van specifieke identiteitskenmerken, zoals godsdienst, ras of opleidingsniveau zijn vormen van discriminatie en moeten worden aangepakt.

Rol gemeenten

De gemeente heeft een cruciale rol bij bestrijding van discriminatie en racisme. De overheid dient allereerst te kijken naar het eigen handelen en de effecten van de uitvoering van bepaalde wetten op groepen burgers. Ook moet er uiterlijk in 2024 een antidiscriminatiebeleid zijn ingevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarnaast belangrijke aanbevelingen gegeven voor de rol van de gemeenten bij het bestrijden van discriminatie en racisme:

  • Voer uiterlijk in 2024 een antidiscriminatiebeleid in.
  • Stimuleer om een antidiscriminatiebeleid in te voeren en maak gebruik van alle handreikingen die beschikbaar zijn.
  • Pak discriminerende verhuurders aan door mystery guestonderzoeken.
  • Wees terughoudend met Wet Bibobonderzoeken bij oprichting religieuze instellingen.

Melding

Het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) heeft een nationaal programma in 2022 opgesteld tegen discriminatie en racisme. Hierbij staat de mens centraal en is het belangrijk om oog te hebben voor de geleefde ervaring van mensen en de doorwerking ervan. Dit programma volgt situaties waarin een persoon in de samenleving in contact kan komen met discriminatie en racisme. Ten eerste wordt er stilgestaan bij de inzet op het erkennen en voorkomen van discriminatie en racisme. Ten tweede wordt er ingezoomd op beleid dat het herkennen en melden van ervaren discriminatie en racisme moet versterken en als laatst wordt er stilgestaan bij het bijstaan en beschermen van slachtoffers.

Polarisatie

Pijnlijke verhalen van mensen die slachtoffer werden van discriminatie of een vorm van uitsluiting resulteert in wantrouwen tegen de overheid. Hierdoor neemt de polarisatie toe en trekken mensen zich terug. Er moet meer bewustwording en preventie komen waarbij er verwezen wordt naar het belang van diversiteit, inclusie en toegankelijkheid, zo stelt het Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Verder wordt er gesteld dat het herkennen van discriminatie en racisme vaak tekort schiet. Ten slotte moet er meer aandacht komen voor ondersteuning van slachtoffers.

Meer informatie

Voor het lezen van het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme, klik hier

Op de themapagina ‘Diversiteit en Inclusiviteit’ staat meer informatie over meepraten, meedoen en meebesluiten. Klik hier voor de themapagina waar je interviews, onderzoeken en conclusies kunt lezen.