Actieweek Veilige Publieke Taak: Agressievrij Werk

Actieweek Veilige Publieke Taak: Agressievrij Werk

Raadsleden die te maken hebben gehad met agressie, geweld en bedreigingen of willen weten wat ze kunnen doen als ze hiermee te maken krijgen, kunnen de website van Agressievrij Werk raadplegen. Op deze website is bovendien ook alle informatie te vinden over hoe agressie zoveel mogelijk te voorkomen.

Raadsleden kunnen op de site van Agressievrij Werk onder andere meer informatie vinden over de Meld-App voor raadsleden, burgemeesters en wethouders. Deze app biedt een laagdrempelige en snelle manier van melden van incidenten van agressie, geweld en bedreigingen. Als raads- en commissieleden de app gebruiken zal de melding worden ontvangen door de griffier.

Daarnaast zijn op de site ook diverse agressieprotocollen te vinden van verschillende gemeenten. Met deze protocollen wordt het duidelijk wat moet worden gedaan als er een agressiesituatie ontstaat. Op de site zijn voorbeelden te vinden van onder meer het agressieprotocol van het college en de raadsleden van de gemeente Utrecht, maar ook van kleinere gemeenten zoals het agressieprotocol politieke ambtsdragers van de gemeente Schagen.

Veilige Publieke Taak

Raadsleden en andere ambtsdragers met een publieke taak moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016. In het kader daarvan is deze week eerder verschenen: