Actieweek Veilige Publieke Taak: Alarmnummer psychosociale steun

Actieweek Veilige Publieke Taak: Alarmnummer psychosociale steun

Raadsleden en andere politieke ambtsdragers die te maken hebben gehad met agressie, geweld en bedreigingen kunnen gebruik maken van het alarmnummer van het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Het IVP biedt acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan.

Niet alleen het professionele functioneren van raadsleden, maar ook de persoonlijke levenssfeer kan worden beïnvloed na slachtoffer te zijn geweest van agressie, geweld of bedreigingen. Als er een ingrijpend incident heeft plaatsgevonden en een raadslid moeite heeft om de draad van het gewone raads- en bestuurswerk weer op te pakken, kan het alarmnummer van Instituut voor Psychotrauma 24 uur per dag worden ingeschakeld. Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op 020-8407620. Buiten kantooruren is het alarmnummer bereikbaar via 088-3305112. 

Veilige Publieke Taak

Raadsleden en andere ambtsdragers met een publieke taak moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016. In het kader daarvan is deze week eerder verschenen: