Actieweek Veilige Publieke Taak: Raadsleden en Veiligheid

Actieweek Veilige Publieke Taak: Raadsleden en Veiligheid

DEN HAAG – Raadsleden die willen weten hoe zij invulling kunnen geven aan het onderwerp veiligheid kunnen de website Raadsleden en Veiligheid raadplegen. Op de website is informatie te vinden over hoe het lokale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden raadsleden daarop hebben.

Raadsleden wordt op de site van kennispartner Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  (CCV) onder meer een animatie geboden over wat zij kunnen doen als ze te maken krijgen met agressie en geweld. Het CCV biedt raadsleden praktische handvatten waarmee zij aan de slag kunnen bij bedreiging en intimidatie. In deze animatie komt aan bod wat de stappen zijn. In ieder geval het incident altijd bespreken, altijd melden en altijd handelen.

Workshop Raadsleden en Veiligheid
Raadsleden kunnen op de website ook meer informatie vinden over de workshop raadsleden en veiligheid. In deze workshop krijgen raadsleden informatie hoe raadsleden kunnen sturen op veiligheid, zoals taken en bevoegdheden van de raad inzake veiligheid, sturingsmogelijkheden, zicht op de veiligheidsketen en hoe om te gaan met een crisis in de eigen gemeente. Bovendien wordt ook kennis en ervaring uitgewisseld met raadsleden uit de regio en wordt er aan de slag gegaan met afwisselende en interactieve werkvormen. Meer informatie over deze workshop is hier te vinden.

Veilige Publieke Taak
Raadsleden en andere ambtsdragers met een publieke taak moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016. In het kader daarvan is deze week eerder verschenen: 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 15 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!