Adviescollege: modernisering verlof wenselijk

Adviescollege: modernisering verlof wenselijk

De modernisering van verlofregeling voor raadsleden is wenselijk. Het gaat dan in het bijzonder om het moderniseren van ziekte-, zwangerschaps- en bevallingsverlof voor raadsleden, het geboorteverlof en adoptieverlof en het moderniseren van de verlofregeling voor mantelzorg.

Dit blijkt uit het “Advies verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders”van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ARPA).

Geen modernisering

Het adviescollege acht een modernisering van de regeling voor calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof onnodig. Ook ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof hoeft wat het college betreft niet te worden aangepast.

Minister

Het advies voor modernisering van de verlofregelingen voor volksvertegenwoordigers, wethouders, burgemeesters en gedeputeerden is uitgebracht op verzoek van de minister. Zij buigt zich over het uitgebrachte advies en zal daarover naar verwachting binnenkort een reactie geven.

Ziekte- en zwangerschapsverlof

Volgens de huidige regels kunnen raadsleden minimaal zestien weken verlof nemen voor ziekte of zwangerschap. Het adviescollege adviseert de minister om deze vervangingsregeling flexibel te maken door na de eerste termijn van zestien weken aanvullende termijen in blokken van vier weken mogelijk te maken. Ook zou de bedrijfsarts de rol van de huisarts in het proces van beoordeling dienen over te nemen.

Stemoverdracht

Werknemers hebben volgens de gewone regels wettelijk recht op maximaal zes weken verlof voor geboorte- en adoptieverlof. Het adviescollege vindt het zinnnig om te onderzoeken of voor deze verlofvorm de mogelijkheid van tijdelijke stemoverdracht kan worden ingevoerd. Tijdelijke stemoverdracht is wat het college betreft ook een te onderzoeken mogelijkheid in het kader van het moderniseren van langdurig zorgverlof (mantelzorg). Volgens het adviescollege is mantelzorg voor de zorg van zieke of hulpbehoevende naasten voor politieke ambtsdragers relevant om mogelijk te maken. In exceptionele gevallen zou voor mantelzorg zelfs vervanging mogelijk moeten zijn, vindt het adviescollege.

Modernisering

De modernisering van de verlofregelingen voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers is volgens het adviescollege gewenst omdat inwoners voor verlofregelingen te maken hebben met de wet arbeid en zorg. Deze wet vormt, volgens het adviescollege, “de huidige weerslag van de maatschappelijke opvattingen over arbeid en de combinatie daarvan met andere verantwoordelijkheden in het persoonlijke leven.” Volgens het adviescollege is het belangrijk dat het uitoefenen van politieke functies naast andere verantwoordelijkheden niet zou moeten leiden tot “een onaanvaardbare werkdruk of een overgeorganiseerd bestaan”. Volgens het adviescollege leidt een toepassing van de wet arbeid en zorg voor politieke ambtsdragers “hoeft niet tot een problematische toename van de afwezigheid van volksvertegenwoordigers te leiden.”

Meer informatie

Voor het advies van het adviescollege klik hier.

De modernisering van de verlofregelingen voor raadsleden is een initiatief van de gemeenteraad van Utrecht, gesteund door de raad van Breda en van Groningen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zich in samenwerking met deze gemeenteraden sterk gemaakt voor een modernisering van de verlofregeling.