Adviserende rol raadsleden bij lokale rekenkamer

DEN HAAG – Raadsleden mogen niet meer plaatsnemen in lokale rekenkamers, maar mogen voortaan alleen via een adviserende rol betrokken zijn bij lokale rekenkamers. Dit schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken als antwoord op schriftelijke vragen van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over het actieplan lokale rekenkamers.

‘’Een adviserend lidmaatschap houdt in dat raadsleden kunnen meedenken over de onderzoeksprogrammering en de wijze waarop de rekenkamer haar rapporten presenteert aan de raad’’, schrijft minister Plasterk. ‘’Adviserende leden hebben geen stem in het vaststellen van de onderzoeksprogrammering van de rekenkamer, de onderzoeksfase of bij het vaststellen van rapporten, aanbevelingen en conclusies. Raadsleden kunnen als adviserende leden geen stem uitbrengen in de onafhankelijke rekenkamer en kunnen ook niet de voorzitter zijn.’’

Budget rekenkamer
Een wettelijk normbedrag voor rekenkamers vindt de minister onwenselijk om vast te leggen. ‘’Dat zou een inbreuk op het budgetrecht van de raad betekenen’’, aldus Plasterk. ''De raad moet na goed overleg met de rekenkamer tot een bedrag komen dat voldoende is voor de rekenkamer voor het uitoefenen van haar taken. Per gemeente kan het best worden bepaald hoe hoog dat budget moet zijn.''

Uit onderzoek van Raadslid.Nu blijkt dat gemeenteraden minimaal budget hebben voor onderzoek en controle. Het budget van de rekenkamer varieert van 0 tot 490.000 euro. In verhouding tot het budget van de gemeenteraad, dat varieert van 217 tot 7,8 miljoen euro, komt het budget voor de rekenkamer gemiddeld uit op 8 procent. Verhoudingsgewijs is in de grotere gemeenten een kleiner deel van het budget van de raad beschikbaar voor onderzoek en controle door de rekenkamer dan in kleinere gemeenten.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 december 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier