Afhakers in de lokale democratie

Afhakers in de lokale democratie

De participatiedrang van burgers in de lokale democratie neemt af. De gemeente zou daarom randvoorwaarden moeten creëren voor het tot stand brengen van een buurt gevoel of een ‘wij-gevoel’ om participatiedrang van burgers in de lokale democratie te vergroten. Hierbij is vernieuwd vertrouwen van de burger noodzakelijk. Dit blijkt uit een rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Om dit vertrouwen te herstellen is het belangrijk dat de politiek oprechte interesse en betrokkenheid toont richting ‘’afgehaakte burgers’’. Ook zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur is hierin cruciaal. Hierbij kan worden gedacht aan alle vormen van contact vanuit de gemeente, succesvolle communicatie kan een sterk tegengeluid bieden om het vertrouwen in de politiek te herstellen. De geloofwaardigheid van de gemeente kan bovendien worden vergroot als het ook aandacht biedt aan zijn minder gunstige ontwikkelingen.

Het rapport ‘Kwalitatief Onderzoek Lokale Democratie’ deed deze aanbevelingen na een onderzoek naar de standpunten en beeldvorming over de lokale democratie onder de burgers, en eventuele initiatieven voor het betrekken van deze groep bij de politiek. Het onderzoek werd gedaan in het kader van het programma Versterking Democratie & Bestuur, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het rapport werd geconcludeerd dat men sociaal-maatschappelijk niet is afgehaakt, een groot deel van de burgers is immers al actief om zich in te zetten voor de buurt. Het afhaken van de burgers betreft dus enkel het afhaken in politieke zin, waar het algemene sentiment is dat de politiek heeft verzaakt.

Meer informatie

Het rapport, opgesteld door Ferro Explore!, is opgesteld op basis van focusgroepen met inwoners van de gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Leusden en Soest die allen lager dan MBO zijn opgeleid, weinig tot geen  interesse hebben in de lokale politiek en stemgerechtigd zijn. Het volledige rapport is hier te vinden: Afhakers lokale democratie.