Afname aanzien raadlidmaatschap

Afname aanzien raadlidmaatschap

Raadsleden zien de afgelopen jaren een duidelijke afname van het aanzien van het raadslidmaatschap en de gemeenteraad als geheel. Dit blijkt uit een enquête van OBMC Consulting en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over het aanzien van het raadlidmaatschap.

Bijna 300 raadsleden hebben de enquête ingevuld. 46 procent van de ondervraagden geeft aan dat het aanzien van het raadlidmaatschap (sterk) is afgenomen. 48 procent stelt dat het aanzien de afgelopen jaren niet is gewijzigd. Wanneer er wordt gevraagd naar het aanzien van de gemeenteraad als geheel, dan geeft maar liefst 60% van de raadsleden aan dat het aanzien van de raad (sterkt) is afgenomen. De raadsleden geven het aanzien van de eigen gemeenteraad nog wel een voldoende, namelijk gemiddeld een 6,3.

Collega raadsleden

De afname van het aanzien van het raadlidmaatschap en de gemeenteraad als geheel betekent echter niet dat raadsleden ontevreden zijn over hun collega’s in de eigen gemeenteraad. Wanneer er wordt gekeken naar vijf elementen die van invloed zijn op het aanzien, namelijk kwaliteit, benaderbaarheid, probleemoplossend vermogen en integriteit van raadsleden en politiek-bestuurlijke (on)rust in de gemeenteraad, dan komt daar een gemiddeld cijfer uit van een 6,8. Zo geven de respondenten de integriteit van hun raad en de benaderbaarheid van collega raadsleden een 7,0.

Aanbevelingen aanzien

De uitkomsten van de enquête zijn aanleiding geweest om aanbevelingen te formuleren om het aanzien te verbeteren. Deze aanbevelingen kunt u vinden in het rapport ‘’Aanzien of afzien’ dat OBMC Consulting in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft geschreven. Het gehele rapport met de aanbevelingen kunt u hier vinden.