Afval: van bijzaak tot speerpunt

Voor een duurzame schone gemeente

De NVRD is de branchevereniging van gemeenten en hun publieke bedrijven. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare buitenruimte. 

 

Over de NVRD

De NVRD bestaat sinds 1907 en verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt haar leden bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. Om hier succesvol in te zijn, heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte.

Een belangrijke bindende factor binnen de vereniging is het publieke perspectief dat voortvloeit uit de gemeentelijke zorg voor de openbare ruimte en de unieke samenwerking van opdrachtgevende gemeenten met opdrachtnemende publieke bedrijven. Daarnaast beschikt de NVRD over actuele kennis van het lokale afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

 

De leden van de NVRD

Drijvende kracht achter de NVRD zijn de leden. Met circa 500 leden vertegenwoordigt de NVRD ruim 90% van de gemeenten en nagenoeg 100% van de overheidsgedomineerde bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalbeheer en reiniging. Maar ook andere professionals uit de wereld van afval en milieu zijn bij de NVRD betrokken.

 

NVRD, iets voor u?

Het lidmaatschap van de NVRD biedt vele voordelen. Iedereen die lid is van de NVRD:

  • Blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied
  • Heeft toegang tot een omvangrijk netwerk van professionals
  • Is vertegenwoordigd in Den Haag en Brussel als het gaat om beleidsontwikkelingen
  • Is verzekerd van een goede vertegenwoordiging in onderhandelingen als het gaat om vergoedingen (bijvoorbeeld Wecycle)
  • Heeft via het ledennet toegang tot veel kennis in de vorm van producten, handreikingen
  • Ontvangt maandelijks het vaktijdschrift GRAM
  • Heeft toegang tot en korting op themadagen, congressen en evenementen
  • Kan altijd met vragen terecht bij de medewerkers van het bureau
  • Heeft de mogelijkheid mee te praten over activiteiten, producten en standpunten van uw vereniging
  • Ervaart dat de NVRD staat voor de publiek zaak in afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte

 

Spreekt u dit aan? Dan is het NVRD lidmaatschap iets voor u. Kijk voor meer informatie op www.nvrd.nl.