Afwegingen voor een raadsenquête in Den Haag

Afwegingen voor een raadsenquête in Den Haag

Het college gaf onvoldoende invulling aan de informatieplicht, de Haagse gemeenteraad was onvoldoende in staat gesteld om een helder beeld van de financiële gevolgen te vormen en de kosten vielen tweemaal hoger uit.Dat is de conclusie van een kritisch rapport van de Rekenkamer van de gemeente Den Haag uit november afgelopen jaar. In maart besloot de raad tot een vooronderzoek dat kan leiden tot een raadsenquête.

In 2014 ging de raad akkoord met de bouw van het cultuurgebouw Amare aan het Spui voor 177 miljoen euro. Het college gaf het geld alleen uit aan het gebouw, de overige kosten zoals parkeerplaatsen werden buiten het zicht van de raad betaald. Dit veranderde niet nadat de raad in 2018 meer geld beschikbaar stelde.

Raad grip kwijt

Kortgezegd is er door het college buiten de gestelde kaders getreden. Ook is het dossier zo ingewikkeld geworden dat deze lastig te controleren is door de raad. Omdat de Haagde raad twee van de drie raadstaken niet kan uitvoeren, komt er een raadsenquête om weer grip te krijgen.

Stevige kritiek

Het kritische rapport van de Haagse Rekenkamer concludeerde dat het college niet voldoende transparant was geweest naar de raad. Het college heeft tevens niet gehandeld naar de afgesproken contractvorm, waardoor de gegeven opdracht aan de aannemer kon veranderen.
Tot slot had de raad onvoldoende zicht op de structurele kosten, doordat er geld van en naar kostenposten werd verplaatst. In het nawoord van het onderzoek staat dat erkenning van de huidige bestuurscultuur met betrekking tot informatievoorziening een vereiste is voor het trekken van lessen.

Raad in het zadel

Raadsenquêtes zijn duur, ze kunnen tonnen en zelfs miljoenen kosten. Daarnaast gaat er veel moeite en veel tijd in zitten. Bijvoorbeeld in Deventer en Rotterdam kostten raadsenquêtes de betrokken commissieleden vele uren per week of honderden uren in totaal.
Toch worden raadsenquêtes vaak als positief ervaren omdat een raadsenquête de raad weer stevig in het zadel weet te zetten.

Webinar grote projecten

Over het feit dat grote projecten vaak duurder worden dan begroot en dat de raad lastig grip op het proces krijgt, ging het webinar over grote projecten van 12 maart. Via de link hieronder kunt u het webinar terugkijken.
In het webinar werd onder andere besproken dat raden best mogen sturen op behapbare informatie. Mocht een gemeenteraad iets niet begrijpen, dan moet die het gewoon terugsturen naar het college. Ook het vragen van contra (externe) expertise is bijzonder handig bij het controleren van een groot project. De kosten hiervoor zijn vaak laag vergeleken met gebruikelijke kostenoverschrijdingen.

Meer informatie: