'Agressie altijd melden'

'Agressie altijd melden'

“Agressie en geweld tegen raads-, steunfractie- en collegeleden is onacceptabel en wordt nooit getolereerd. De basisafspraak is dat de individuele bestuurder of politicus agressie en ander grensoverschrijdend gedrag altijd intern meldt en het agressieprotocol volgt.”

Dat staat in het onlangs gepubliceerde agressieprotocol van de gemeente Velsen. Het protocol benoemt de rollen en de stappen die worden gezet. “Er is voor gekozen de te nemen stappen niet bij het betrokken college-, steunfractie- of raadslid te laten maar over te laten nemen door de gemeente. In de praktijk blijkt te vaak dat bedreigde college-, steunfractie- en raadsleden geen aangifte durven te doen of vrezen niet langer waardevrij en conform hun ambtseed of belofte hun werk te kunnen voortzetten. Die individuele afweging draagt niet bij om als collectief een heldere grens te bekrachtigen”, is te lezen in het protocol.

Raadsleden kunnen worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van burgers en daardoor – bedoeld of onbedoeld- de besluitvorming beïnvloeden. De onlustgevoelens die worden veroorzaakt door dreiging en agressie kunnen een grote impact hebben op degene die het overkomt.

Het is belangrijk dat raadsleden als essentiële schakels in de lokale democratie ongehinderd kunnen uitkomen voor hun standpunten. Ook als dit weerstand oproept. Voor raadsleden kan dit soms een ingewikkeld thema zijn om over te praten.

Voorbeeldfunctie

Ervaring met agressie kan leiden tot het verminderen van het plezier in de het uitoefenen van de functie, minder goed functioneren of ziekteverzuim. Raadsleden vervullen hun publieke taken in de openbaarheid en de manier waarop ze omgaan met agressie heeft altijd een voorbeeldfunctie.

Meer informatie: