Agressie en geweld tegen raadsleden onacceptabel

Agressie en geweld tegen raadsleden onacceptabel

Agressie en geweld tegen raadsleden hoort niet. ''Het is onacceptabel dat raadsleden die zich met passie voor de samenleving inzetten worden bedreigd”, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in reactie op het bericht dat geweld en agressie het functioneren en stemgedrag van raadsleden beïnvloed.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden juicht daarom toe dat de minister in gesprek gaat met burgemeesters hoe agressie en geweld tegen raadsleden kan worden beperkt. Dat gesprek werd dinsdag aangekondigd door minister Blok tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Blok deed (bij afwezigheid van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken) de toezegging om in gesprek te gaan met burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bericht dat geweld en agressie het functioneren en stemgedrag van raadsleden beïnvloedt. Aanleiding voor deze toezegging waren mondelinge vragen van het D66-Kamerlid Koser Kaya. Zij baseerde zich op het bericht, afgelopen vrijdag op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat twintig procent van het aantal raadsleden in zijn functioneren of stemgedrag wordt beïnvloed door agressie of geweld. Dit bleek uit een recent door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) gehouden enquête over veiligheid onder raadsleden. 

Leidende rol van de minister

Kamerlid Koşer Kaya hield de bewindsman voor dat zij verwacht dat de minister van Binnenlandse Zaken een leidende rol neemt bij het signaleren en oplossen van dit probleem.

De minister vindt het onacceptabel dat het met regelmaat voorkomt dat er wordt gescholden of zelfs nog erger. Hij geeft aan dat er altijd aangifte moet worden gedaan en dat het in het openbaar op tafel moet komen, ook in raadsvergaderingen, als er sprake is van intimidatie of bedreiging. De minister heeft toegezegd dit aan te kaarten bij burgemeesters tijdens een gesprek met het Genootschap van Burgemeesters, omdat deze verantwoordelijk zijn voor lokale veiligheid.

Bewustwording van raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het goed dat de minister over agressie en geweld tegen raadsleden in gesprek gaat met de burgemeesters. De burgemeester is verantwoordelijk voor lokale veiligheid en bevoegd om op te treden in dit soort gevallen. Wanneer het gaat om bewustwording van raadsleden hoe om te gaan met agressie en geweld is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bereid daarover het gesprek te voeren. “Wij vinden daarom dat het gesprek niet alleen over maar ook met raadsleden moet worden gevoerd”, aldus voorzitter Mark den Boer.

Uitbreiding speciale hulp en trainingen

De minister wijst op een stappenplan over de vraag hoe op lokaal niveau om kan worden gegaan met problemen van agressie en geweld. Daarnaast attendeert hij op speciale hulp en trainingen die worden gegeven aan burgemeesters om het probleem van agressie en geweld aan te pakken. Het Kamerlid Kaya vindt dat er een uitbreiding moet plaatsvinden en raadsleden deze ook moeten kunnen krijgen. Ook vindt het Kamerlid dat er een meldpunt moet zijn om intimidatie en bedreiging aan de orde te stellen. De minister heeft toegezegd bij het gesprek met burgemeesters en de VNG alle suggesties mee te nemen en een lijst met maatregelen op te stellen om het probleem aan te pakken en te voorkomen.

Vertrouwenslijn

Raadsleden die te maken krijgen met agressie en geweld kunnen altijd terecht bij de Vertrouwenslijn. Deze lijn heeft als doel om raadsleden die met agressie en geweld te maken krijgen te ondersteunen en tips te geven over wat zij kunnen doen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.  De vertrouwenslijn wordt beheerd door NL Confidential en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De Vertrouwenslijn is te bereiken via 0800 2800 200 en meer informatie is te vinden op de website.

Raadsleden & veiligheid

Het CCV enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ 2015 is gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat de regie bij de Veiligheidsregio ligt. Wie het volledige rapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ wil lezen kan dat hier vinden. Het CCV is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en biedt informatie aan raadsleden over veiligheid. Meer informatie daarover is op de website Raadsleden en Veiligheid van het CCV te vinden.