Agressie en geweld tegen raadsleden: onvoldoende voorlichting

Agressie en geweld tegen raadsleden: onvoldoende voorlichting

Afgelopen zaterdag opende Een Vandaag met een onderzoek naar agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders. Het onderzoek gaat ook over agressie en geweld tegen raadsleden. Uit de factsheet over raadsleden zijn drie belangrijke conclusies te trekken:

De voorlichting en training aan raadsleden over hoe om te gaan met agressie en geweld kan worden verbeterd 

  • Er is sprake van een toename van agressie en geweld tegen raadsleden 
  • Raadsleden laten hun besluitvorming niet leiden door (mogelijk) agressie en geweld.

Vanuit de rol van belangenbehartiger is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betrokken bij het project Veilige Publieke Taak. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt voor u als lid dus de vinger aan de pols als het gaat om het veilig kunnen functioneren als raadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in dat kader op 17 februari 2012 een brief aan alle gemeenteraden gestuurd om het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een beleidsplan om agressie en geweld in te dammen en daarvoor ook middelen ter beschikking te stellen. Voor de factsheet over agressie en geweld tegen raadsleden en de brief van 17 februari 2012 zie hier.