Agressie richting raadsleden neemt toe

Agressie richting raadsleden neemt toe

Er is een toename in agressie en geweld tegenover raadsleden in de afgelopen twee jaar. Ook wethouders en burgemeester krijgen meer te maken met agressie dan voorheen. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die minister van Binnenlandse Zaken Ollongren richting de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een derde (33%) van de raadsleden in Nederland heeft te maken gehad met agressie en geweld. Dat is een toename van 5% ten opzichte van het vorige onderzoek wat het ministerie heeft uitgevoerd in 2018. Volgens het ministerie is er een duidelijke trend zichtbaar in de toename van agressie en geweld tegenover raadsleden sinds 2014. Naast een toename in geweld en agressie tegen zichzelf, zien raadsleden ook in toenemende mate agressie en geweld tegenover collega-raadsleden. Inmiddels is de helft van de politieke ambtsdragers (raadsleden, wethouders en burgemeesters) in het afgelopen jaar getuige geweest van een vorm van agressie of geweldig tegenover een collega. Er is vooral een stijging te zien ten opzichte van vorige jaren wanneer het verbaal geweld betreft.

De registratie van incidenten is echter beperkt. In gemeenten waar er een eenduidige meldingsprocedure voor zowel raad als college is opgesteld is er een registratiegraad van 53%. In gemeenten waar apart meldingsbeleid is ontwikkeld voor raadsleden ligt de registratiegraad nog iets lager met 42%.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Om raadsleden, burgemeesters en wethouders die zich belaagd of bedreigd voelen te ondersteunen is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgericht. Dit team, met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en het Genootschap van Burgemeesters is 24/7 bereikbaar om een steun in de rug te geven en van advies en een luisterend oor te voorzien. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314. Meer informatie over het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur vindt u hier: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Volledige rapportage

U kunt de volledige Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 hier raadplegen: Monitor Integriteit en Veiligheid 2020.