Agressie tegen raadsleden bespreekbaar maken

Agressie tegen raadsleden bespreekbaar maken

Raadsleden die te maken krijgen met agressie, geweld of intimidatie moeten hierover met elkaar, de burgemeester en de griffier in gesprek treden. Dit moet niet verzwegen worden, maar juist bespreekbaar worden gemaakt.

Deze oproep heeft Gerard Ram, raadslid in Zaanstad en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, bij BNR Nieuwsradio gedaan. Recent heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een enquête uitgezet onder raadsleden in Nederland. Hieruit blijkt dat bij twintig procent van de raadsleden het functioneren of stemgedrag wordt beïnvloed na verbale agressie, bedreiging of intimidatie te hebben ondervonden.

Aangevallen worden als raadslid is een aanval tegen de hele raad, want raadsleden kunnen dan niet meer hun vrije mening geven. Agressie, bedreigingen en intimidatie tegen raadsleden, die publieke ambtsdragers zijn, is zeer ongewenst. Raadsleden zijn lokale dragers van meningen en al die meningen moeten een plek kunnen krijgen.

In februari 2014 heeft het programma Nieuwsuur ook een enquête onder raadsleden gehouden over veiligheid. In vergelijking daarmee zijn in anderhalf jaar tijd de bedreigingen en intimidatie richting raadsleden fors toegenomen van zes naar dertien procent.

Maatregelen

Raadsleden die te maken krijgen met agressie en geweld kunnen altijd terecht bij de Vertrouwenslijn. Deze lijn heeft als doel om raadsleden die met agressie en geweld te maken krijgen te ondersteunen en tips te geven over wat zij kunnen doen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.  De Vertrouwenslijn wordt beheerd door NL Confidential en werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De lijn is te bereiken via 0800 2800 200.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zal daarnaast met een lijst met maatregelen komen om het probleem aan te pakken en te voorkomen. Dit doet hij na Kamervragen die zijn gesteld tijdens het Vragenuurtje, naar aanleiding van het bericht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat raadsleden te maken hebben met agressie, geweld en intimidatie. 

Interview

Het complete interview met Gerard Ram bij BNR Nieuwsradio is hier terug te luisteren.