Akkoord over hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten

Akkoord over hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten

De maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners gaat omhoog. Het ministerie van BZK en de VNG hebben een akkoord bereikt over de verhoging en de financiering. De maandelijkse vergoeding wordt €958,91; gelijk aan de huidige vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners.

Het ministerie van BZK betaalt de verhoging met terugwerkende kracht vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vanuit de tien miljoen euro die minister Ollongren in juni toezegde. Vanaf 2019 wordt de verhoging structureel uit het Gemeentefonds betaald. Er is ruimte in het Gemeentefonds door de eerdere koring van de uitkeringsduur van gewezen burgemeesters en wethouders.

Raadsleden in de twaalf gemeenten met minder dan 8.000 inwoners gaan er het meeste op vooruit. Raadsleden uit deze gemeenten gaan van €250,82 naar €958,91, een stijging van 282 %. Raadsleden uit gemeenten met 8.000 tot 14.000 inwoners gaan er per maand €562,58 op vooruit en raadsleden uit gemeenten met 14.000 tot 24.000 inwoners krijgen per maand €341,14 meer.

Stijging maandelijkse vergoeding

Inwonertal

Huidige vergoeding

Vergoeding per uur

Vergoeding na verhoging

Procentuele stijging

Tot 8.000

€250,82

€4,91

€958,91

282%

8.000-14.000

€396,33

€6,98

€958,91

142%

14.000-24.000

€617,77

€10,11

€958,91

55%

Aandringen

De verhoging van de maandelijkse vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de afgelopen jaren keer op keer op de Haagse agenda geplaatst. Minister Ollongren maakte een jaar geleden duidelijk de oproep om verhoging te steunen. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat de minister met de VNG tot een afspraak is gekomen om de verhoging financieel te regelen. Er kwam schot in dat overleg nadat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vorige maand er bij de Tweede Kamer op aandrong dat er snel duidelijkheid moest komen.

Breed gedragen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is blij dat raadsleden eindelijk weten waar ze aan toe zijn. Voorzitter Mark den Boer: “Het overleg tussen het ministerie en de VNG heeft veel te lang geduurd voor iets dat zo breed gedragen wordt. Het is goed dat er nu eindelijk structurele duidelijkheid is voor raadsleden in kleine gemeenten. En dat er een raadsvergoeding komt die past bij hun grote taken en verantwoordelijkheden. Ik hoop van harte dat dit hen daadwerkelijk in staat stelt meer tijd voor het mooie en belangrijke raadswerk vrij te maken.”