Alarmnummer voor nazorg bedreigde raadsleden

Alarmnummer voor nazorg bedreigde raadsleden

Raadsleden, en andere politieke ambtsdragers, die te maken hebben gehad met agressie, geweld en bedreigingen kunnen gebruik maken van het alarmnummer van het Instituut voor Psychotrauma (IVP). Het IVP biedt acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan.

Raadsleden, wethouders en burgemeesters die slachtoffer zijn van agressie, bedreigingen of geweld kunnen hiervan impact ondervinden die invloed heeft op de bedreigde en zijn of haar familie, zo blijkt uit onderzoek en vanuit contacten met mensen die dit meemaken. Niet alleen het professionele functioneren, maar ook de persoonlijke levenssfeer kan worden beïnvloed. Als er een ingrijpend incident heeft plaatsgevonden en het raadslid of de bestuurder moeite heeft om de draad van het gewone raads- en bestuurswerk weer op te pakken, kan het alarmnummer van Instituut voor Psychotrauma worden ingeschakeld. Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op 020-8407620. Buiten kantooruren is het alarmnummer bereikbaar via 088-3305112. 

Nazorg

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zich de afgelopen maanden bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken sterk gemaakt voor aandacht voor nazorg en een meldpunt voor directe calamiteit waar raadsleden 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunnen wanneer zij te maken hebben gehad met agressie, geweld of bedreigingen.

‘’Als er een incident heeft plaatsgevonden is de formele afhandeling van het incident meestal goed geregeld en wordt er vaak direct actie ondernomen door de burgemeester en politie. Echter ontbrak de aandacht voor nazorg aan de informele persoonlijke kant nog. We zijn blij dat met deze voorziening een begin wordt gemaakt met aandacht voor de nazorg voor bedreigde raadsleden’’, aldus voorzitter Mark den Boer. Raadsleden die geconfronteerd worden met intimidatie, agressie en bedreiging kunnen terecht bij de Vertrouwenslijn. Het telefoonnummer van de Vertrouwenslijn is: 0800-2800200.

Pakket maatregelen

Het meldpunt is onderdeel van een pakket van maatregelen die minister Plasterk heeft ingesteld om een sluitende aanpak van agressie en geweld tegen raadsleden, burgemeesters en wethouders, zodat deze hun functie veilig en integer kunnen blijven vervullen. Naast het meldpunt komt er onder meer een aanvullende financiële voorzieningen voor de beveiliging van politieke ambtsdragers. Meer informatie over alle maatregelen is hier te vinden.