Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt op donderdag 28 augustus een algemene ledenvergadering. Belangrijkste punt op de agenda is de verkiezing van nieuwe bestuursleden. De ledenvergadering vindt plaats in Utrecht. 

Met de verkiezing van nieuwe bestuursleden wordt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgebreid zodat de belangrijke taken en activiteiten die de vereniging het komende najaar wil gaan houden beter kunnen worden vormgegeven. 

Het bestuur telt formeel als gevolg van het stoppen en het vertrek van raadsleden na de laatste raadsverkiezingen van 19 maart drie leden. Dit zijn voorzitter Peter Otten (VVD-raadslid Zeist), vice-voorzitter Mark den Boer (CDA-raadslid Molenwaard) en algemeen bestuurslid Martin Sagel (PvdA-raadslid Assen). Na de uitbreiding van het bestuur zullen de openstaande taken door het nieuwe bestuur worden ingevuld. Het aangekondigde stoppen van voorzitter Peter Otten wordt voorlopig ingevuld door vice-voorzitter Mark den Boer die vanaf 1 september als waarnemd voorzitter optreedt. 

De ledenvergadering vindt plaats in het zalencentrum Vredenburg in Utrecht. Andere belangrijke agendapunten zijn de vaststelling van de begroting en diverse verslagen. De aanvang van deze ledenvergadering op 28 augustus 2014 is gepland om 9.30 uur. 

Informatie over de bijbehorende stukken is voor leden door een technisch probleem niet op de speciale ledenpagina beschikbaar. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vraagt u daarom een mail te sturen naar info@raadsleden.nl en aan te geven welke informatie u wilt ontvangen. Wanneer u de ledenvergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via het zelfde adres: info@raadsleden.nl.