Algemene ledenvergadering en Raadsacademie in Amersfoort

Algemene ledenvergadering en Raadsacademie in Amersfoort

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn welkom tijdens de ALV Raadsacademie in Amersfoort. Voorafgaand aan de ledenvergadering vinden vijf deelsessies plaats, waar raadsleden kennis kunnen opdoen over uiteenlopende onderwerpen. 

Het vaststellen van de jaarrekening en bestuurlijk jaarverslag over het afgelopen jaar is het belangrijkste onderwerp op de agenda van de ledenvergadering in Amersfoort. Het algemeen bestuur legt daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Meld je hier aan voor de ledenvergadering

Agenda ledenvergadering

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag ALV 18 november 2022 plus ondertekening door voorzitter en secretaris
  • Vaststellen Bestuurlijk jaarverslag 2022 
  • Vaststellen Jaarrekening 2022 
  • Vaststellen Koersdocument 2023-2027 
  • Het AB heeft het Koersdocument 2023-2027 vastgesteld en deelt dit Koersdocument ter kennisname aan de ALV
  • Mededeling verkiezingscommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden die de stukken wensen in te zien, kunnen deze ontvangen door een verzoek per mail aan: info@raadsleden.nl

Deelsessie Digitalisering

De deelsessie “Raad op Datawandeling” voor raadsleden is onderdeel van de ALV Raadsacademie, inschrijven en aanmelden voor deze deelsessie en voor de Raadsacademie kan via deze link.

Onder de noemer van ‘digitalisering’ is al geruime tijd is een debat gaande over het toenemende belang van digitale en datatechnologieën voor de hedendaagse samenleving en de bijbehorende noodzaak van het borgen van publieke waarden. Deze Raadsacademie organiseert het Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, een ‘datawandeling’. Op deze wandeling worden deelnemers meegenomen op een zoektocht naar digitalisering in ruimtelijke omgeving van Amersfoort, waarbij specifiek stilgestaan wordt bij de mogelijkheden voor gemeenteraadsleden om digitalisering actief te agenderen.

Deze datawandeling dient daarbij als startschot voor een bredere samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en BOLD Cities, waarin onderzoek gedaan zal worden naar het handelingsperspectief voor gemeenteraden rondom de problematiek van ‘smart cities’ en digitalisering in bredere zin. Naast informeren over het onderwerp is het doel van de datawandeling om deelnemers te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij dit project.

Meer informatie

Eerder verschenen artikelen: