Algemene ledenvergadering en Raadsacademie in Soest

Algemene ledenvergadering en Raadsacademie in Soest

U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op zaterdag 8 juni in Soest. Het vaststellen van de jaarrekening en bestuurlijk jaarverslag over het afgelopen jaar is het belangrijkste onderwerp op de agenda van de ledenvergadering.

De vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni van 13:00-13:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Soest. Alle raadsleden zijn welkom, maar alleen leden van de vereniging hebben stemrecht. Raadsleden die lid willen worden van de vereniging kunnen zich ter plekke inschrijven of aanmelden via het inschrijfformulier op de website.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag ALV 25 november 2024 plus ondertekening door voorzitter en secretaris
  4. Vaststellen Bestuurlijk jaarverslag 2023 met overzicht van activiteiten, projecten, werkzaamheden van de vereniging in 2023
  5. Vaststellen Jaarrekening 2023, de financiële rapportage over het afgelopen jaar
  6. Bestuursverkiezing. Er zijn twee vacatures, een voor de regio Noord-Holland-Utrecht, en een voor de regio Limburg-Gelderland
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Stukken

De stukken voor de ledenvergadering zijn van tevoren op te vragen door een e-mail te sturen naar info@raadsleden.nl.

Raadsacademie

Voorafgaand aan de algemene vergadering zal, van 9:15-13:00 een Raadsacademie plaatsvinden. De ochtend zal beginnen met een plenaire sessie met Kiki Bakker, over voldoening halen uit het raadswerk. Daarna kunt u deelnemen aan twee deelsessies, over participatie, dualisering en werkwijze van de raad of een training over beeldvorming. De Raadsacademie zal worden afgesloten met een lunch.  

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de ALV en Raadsacademie.