Algemene ledenvergadering in Venray

Algemene ledenvergadering in Venray

Raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 november in Venray. De ALV is voorafgaand aan de Raadsacademie, waarbij raadsleden hun kennis kunnen bijspijkeren over diverse onderwerpen.

Twee keer per jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt de jaarplannen en de begroting vast. Zaterdag 19 november is de ALV gecombineerd met de Raadsacademie, waarbij gezag het hoofdthema is. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Agenda

De ALV begint zaterdag 19 november om 9.45 uur (inloop al vanaf 9.15) in het gemeentehuis van Venray. Alle raadsleden zijn welkom, maar alleen leden van de vereniging hebben stemrecht. U kunt zich ook ter plekke inschrijven of zich aanmelden via het inschrijfformulier op onze website.

  1. Vaststellen agenda
  2. Vaststellen verslag ALV 11 juni 2022 plus ondertekening door voorzitter en secretaris
  3. Concept begroting 2023
  4. Concept jaarplan 2023
  5. Voorstel defungeren
  6. Voorstel verkiezingscommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Stukken

De stukken voor de ALV zijn op te vragen door een e-mail te sturen naar info@raadsleden.nl

Bereikbaarheid

Naast het gemeentehuis bevindt zich een parkeerplaats. De locatie is daarnaast goed bereikbaar met het openbaar vervoer via Venray Station. Het adres is:

Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray