Alle raadsleden krijgen boek Wegwijzer 2022-2026

Alle raadsleden krijgen boek Wegwijzer 2022-2026

Hoe haal je het beste uit je raadslidmaatschap? Wat zijn je rechten? En welke instrumenten staan je ter beschikking? In de Wegwijzer voor Raadsleden  2022-2026 staan antwoorden op zulke vragen keurig geordend en gebundeld. Raadsleden krijgen deze vraagbaak vanaf woensdag 30 maart uitgereikt door hun griffier.

De Wegwijzer is een handboek vol tips en aanbevelingen die je helpen om als raadslid sterk en krachtig van start te gaan in de nieuwe raadsperiode. En om daarna nog regelmatig te raadplegen. De uitgave bevat honderden tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Een goedgevulde gereedschapskist die je helpt om je functie zo effectief mogelijk uit te voeren. Behalve teksten staan er QR-codes in, om snel de weg te vinden en ter verdieping.

Grip op informatiestroom

Zo geeft De Wegwijzer een steun in de rug bij het uitzetten van je koers, om grip te krijgen op de informatiestroom en wijst de publicatie je de weg naar het snel en gedegen beoordelen van een raadsvoorstel. Tegelijk is het een vraagbaak over veel onderwerpen, van aanbestedingsrecht- en -plicht tot vergadermodellen. Daarnaast staat het handboek vol met relevant onderzoek over actuele onderwerpen, zoals burgerparticipatie en regionale samenwerking.

Meer informatie

De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar