Alles over energie bijeen:  Zó werkt energie in Nederland

Alles over energie bijeen: Zó werkt energie in Nederland

Anno 2021 is energie een maatschappelijk vraagstuk van formaat. We bewegen naar een andere energievoorziening. Het boek: ‘Zó werkt energie in Nederland’ geeft onder andere raadsleden inzicht in de werking van ons energiesysteem met heldere visualisaties, overzichtelijke schema’s en bondige teksten.

In Zó werkt energie in Nederland is de werking van het Nederlandse energiesysteem op toegankelijke wijze beschreven. Het boek is voortgekomen uit een brede coalitie van 21 partijen uit het energiesysteem. Zij hebben het boek geschreven vanuit de overtuiging dat goede gesprekken en beslissingen over energie beginnen vanuit helder inzicht in de werking van het energiesysteem

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is als een van de partners betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud van het naslagwerk. Met tientallen visualisaties, schema’s en bondige teksten worden stapsgewijs de onderdelen van het systeem helder uitgelicht.

Uitgaan van dezelfde feiten

De sociale, economische en ruimtelijke veranderingen die bij het veranderende energiesysteem horen zijn stof voor een stevig gesprek. Voor alle deelnemers aan het gesprek over de energievoorziening van Nederland geldt: het is belangrijk dat we vertrekken vanuit gedeelde feiten en een gedeeld, objectief begrip van het energiesysteem hebben. 

Zó werkt energie in Nederland is er voor iedereen die goed geïnformeerd aan de slag wil met energie, ook voor een raadslid met energietransitie in de portefeuille is deze publicatie handig.

Van energiestromen tot klimaatbeleid

Van de fysieke energiestromen in de kern van het energiesysteem tot de inrichting van dit systeem, de eisen die we eraan stellen en het debat dat we erover voeren, alles wordt helder uiteengezet in Zó werkt energie in Nederland. Bovendien behandelt het boek klimaat- en energiebeleid, van internationaal tot decentraal, en komen de energiemarkten aan bod van elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen, inclusief hun wettelijke basis. Tot slot beschrijft het de financieel-economische kant van het energiesysteem. Het biedt zo toegang tot betrouwbare, eenduidige en begrijpelijke informatie die de basis vormt voor goede gesprekken en beslissingen over energie.

Meer informatie

- Meer informatie over het boek en de mogelijkheid om het te bestellen vind je hier.

- Website Energie in Nederland

- Missie Zó werkt energie in Nederland (2 een minuten video)