Almere vertaalt uitdagingen raad naar vergadermodel

Almere vertaalt uitdagingen raad naar vergadermodel

De raad van Almere heeft gekozen voor een ander model van vergaderen. De gehele raad bepaalt voortaan welke onderwerpen uit het college worden besproken en welke niet. Bovendien is er gekozen voor een model van vergadertafels waarbij de raad zelf allerlei vraagstukken en knelpunten uit de samenleving kan agenderen en bespreken. “De raad moet kunnen kiezen wat belangrijk is. Met dit model beschermen we raadsleden dat het raadswerk onaantrekkelijk wordt.”

De raad van Almere heeft in het land naam gemaakt met de keuze voor de zogeheten Politieke Markt. Wekelijks vonden er op een en dezelfde dag informatieve en voorbereidende besprekingen plaats in een markt van vergaderingen. Aan het slot van de avond nam de raad in de raadsvergadering alle besluiten. Dit vergadermodel werd gestart na de invoering van de dualisering in 2002. “Er zat sleet op het model van de Politieke Markt. Het heeft geholpen om te komen tot een zelfbewuste raad die goed voor zichzelf kan zorgen, maar we zien vooral dat de helft van de tijd wordt gevuld met onderwerpen en voorstellen uit het college”, zegt griffier Gert-Jan Broer die in 2021 Jan-Dirk Pruim opvolgde.

Vraagstukken

Almere heeft vastgesteld dat tijden veranderen. Broer: “We willen dat de rollen van het raadslid meer tot uitdrukking worden gebracht in het vergadermodel. Aandacht en ergens tijd voor maken gaan hand in hand. We hebben vastgesteld dat we onvoldoende tijd maken om terug te kijken en hebben ons de vraag gesteld of we aan het verliezen zijn op de controlerende rol van de raad. Brengen we de volksvertegenwoordigende rol niet te marginaal tot uitdrukking? We zien ook dat regionale taken een sluitpost vormen. En we worden vooral actief als er een raadsbesluit ligt. Durven we de maatschappelijke agenda een plek te geven in de raadsvergadering, ook als we nog geen antwoorden hebben? We zien dat het tijd maken voor lastige maatschappelijke vraagstukken slechts mager lukt. Dan moet je iets doen. Om die reden zijn we dit experiment aangegaan.”

Regie bij de raad

Almere kiest een nieuw vergadermodel met een vijftal zogeheten tafels: controletafel, opgaventafel, inwonerstafel, regiotafel en wegingstafel. Alles uit het college gaat naar de wegingstafel waar de raad en niet het presidium besluit of het een bespreekpunt of hamerstuk wordt. "Het doel is om de raad meer eigenaar van de eigen agenda te maken. De raad krijgt zo ook meer de keuze te bespreken wat belangrijk is.”

Aantrekkelijkheid

In Almere zijn zes raadsleden gestopt sinds de raadsverkiezingen van maart 2022. De reden: de hoge werkbelasting, in en buiten het raadswerk. “We moeten raadsleden tegen zichzelf beschermen. Het kunnen kiezen wat belangrijk is voor de stad en inwoners, is daarbij heel betekenisvol”, aldus Broer. Het nieuwe vergadermodel biedt ook veel meer de ruimte om onderwerpen uit de stad, ook van niet-stemmers, te agenderen en te bespreken. “De raad kan zo zelf veel actiever bepalen wat belangrijk is”, zegt raadsadviseur Jouke Posthumus.

Meer informatie

Voor wie meer wil weten over het nieuwe vergadermodel in Almere, zie website raad van Almere. Of mail naar: raadsgriffie@almere.nl