U bent hier

Almere zet in op meer burgerparticipatie

Burgerparticipatie speelt een steeds grotere rol binnen Nederlandse gemeenten. Almere voegt zich steeds nadrukkelijker in dit rijtje, waarin gemeenten meer inzetten op burgerparticipatie. Morgenavond dienen politieke partijen maar liefst vijftien voorstellen in, om zo de burgerparticipatie in Almere te verbeteren.

Bij burgerparticipatie is het de bedoeling dat bewoners worden betrokken bij politieke besluiten over projecten welke invloed hebben op de werk- of leefomgeving, of het dagelijkse bestaan van inwoners. Dit kan bijvoorbeeld de aanleg van een park, weg of windmolenpark zijn. Het lijkt erop dat de gemeente zich de kritiek van omwonenden heeft aangetrokken, omdat er in het verleden diverse voorbeelden zijn geweest van plannen die werden gemaakt zonder omwonenden daarbij te betrekken. Dit leidde tot wrevel en kritiek. Omroep Flevoland besteedde hier in augustus dit jaar nog aandacht aan.

Participatiespecialisten

Het tij lijkt gekeerd want morgenavond, donderdag 4 november, legt het college van burgemeesters en wethouders een voorstel over participatie voor aan de gemeenteraad. De laatste nota hierover stamt uit 2013 en moest van de gemeenteraad worden vernieuwd. Zo willende de PvdA en de VVD bijvoorbeeld dat er participatiespecialisten komen, die gaan samenwerken met inwoners. Volgens hen is het belangrijk dat er al in een vroege fase van projecten op participatie wordt ingezet. Dit maakt het voor inwoners duidelijker waarover ze mee kunnen praten en waarover niet.

Meepraten 

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem.