“Als je sneuvelbereid bent, hoef je niet bang te zijn”

“Als je sneuvelbereid bent, hoef je niet bang te zijn”

DEN  HAAG – Raadsleden moeten evenals wethouders, bereid zijn hun functie op te geven. “Als je sneuvelbereid bent, hoef je niet bang te zijn”, zegt bestuurskundige Paul ’t Hart in een gesprek met het VNG Magazine. Hij betoogt daarin dat het nodig is dat raadsleden en wethouders de bestuurlijke moed en wil moeten hebben om te experimenteren.

Raadsleden dienen zich volgens ’t Hart niet meer te beroepen op het klassieke primaat van de politiek. “De tijd dat een raadslid kan zeggen ‘ik ben gekozen, dus ik ga hierover’ zijn we in de netwerksamenleving wel voorbij.”

Amelisweerd

De Utrechtse bestuurskundige ’t Hart bepleit dat raadsleden het creeren van publieke waarde als uitgangspunt voor hun handelen nemen. Er dient daarom van geval tot geval nagedacht te worden wiens stemmen gehoord moeten worden. “Als je eens in de maand in het bos van Amelisweerd wandelt, ben je dan een relevante partij? In die zin is het publieke-waarde-denken een aanvulling op het vanzelfsprekende primaat van de representatieve democratie. Het onderkent dat een instantie als de gemeenteraad, die het moet doen met een mandaat dat eens in de vier jaar wordt gegeven op basis van een onduidelijke mix van thema’s, niet meer genoeg is om legitimiteit te produceren, anders dan in formeel-procedurele zin.’

Voor het volledige vraaggesprek “Gewoon doen alsof je er over gaat” met Paul ’t Hart klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 april 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!