Als raad Verbonden Partijen beter sturen en monitoren

DEN HAAG- De gemeenteraad moet beter geïnformeerd worden wanneer het college van B&W een verbintenis wil aangaan met een organisatie. Ook moet de raad eerder betrokken worden bij zogenoemde Verbonden Partijen en niet pas als er iets misgaat, zoals nu vaak het geval is. Dit blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie van Eindhoven over Verbonden Partijen.

Verbonden Partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit onderzoek naar Verbonden Partijen heeft bureau Twynstra Gudde uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de doelen, opbrengsten en risico’s van Verbonden Partijen en zo mogelijk tot aanbevelingen te komen om de sturing en monitoring van deze partijen te verbeteren. Deze inzichten en de aanbevelingen zijn van belang, omdat het aantal partijen waarin gemeenten een belang hebben steeds verder zal toenemen.

Bevindingen

De gemeenteraad dient betrokken te zijn bij het onderwerp Verbonden Partijen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeenteraad van Eindhoven, net zoals de meeste andere Nederlandse gemeenteraden, worstelen met de complexiteit en diversiteit van Verbonden Partijen. De democratische controle van Verbonden Partijen blijkt ingewikkeld te zijn, want het is voor gemeenteraden lastig om zicht en grip te houden op de op afstand staande organisaties. Daarnaast bestaat de behoefte om als raad actiever en eerder geïnformeerd te worden over Verbonden Partijen.

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van deze bevindingen volgen er verschillende aanbevelingen aan de gemeenteraad, zodat de Verbonden Partijen beter gestuurd en gemonitord kunnen worden. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeenteraad van Eindhoven, maar alle Nederlandse gemeenten die worstelen met het sturen en monitoren van Verbonden Partijen kunnen deze aanbevelingen toepassen. De aanbevelingen luiden als volgt:

  1. Het is wenselijk dat de raad zijn kennis rondom Verbonden Partijen verder aanvult. Daarbij hoort een verdere verdieping in de verschillende instrumenten en mogelijkheden die de raad op dit onderwerp ter beschikking staan.
  2. De onderwerpen en vraagstukken rondom Verbonden Partijen verdienen een multidimensionale benadering.
  3. ‘Adopteer’ een aantal Verbonden Partijen als gemeenteraad, om zo de kennis over die partijen te verdiepen en verbreden.
  4. Het realiseren van publieke doelen met het inzetten van Verbonden Partijen verdient structurele aandacht en niet incident gedreven aandacht.
  5. Maak met het college van B&W afspraken op het gebied van risicomanagement en over de informatievoorziening rondom Verbonden Partijen.

Benieuwd naar alle bevindingen en aanbevelingen uit het rapport? U kunt het gehele rapport hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 oktober  2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Collectief lid?

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Wekelijks heten wij nieuwe gemeenteraden van harte welkom als collectief lid van Raadslid.NU.

Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? (Het individueel lidmaatschap kost overigens 75 euro) En wist u dat alle leden, collectief en individueel, een eigen account aan kunnen maken op de website?

Heeft uw gemeente u als collectief lid aangemeld, dan kunt u een account aanmaken op de website en ontvangt u per mail de inloggegevens. Het aanmaken van een account moet u wel zelf doen en duurt slechts enkele momenten. Vervolgens activeren wij de account voor u en hebt u toegang tot het besloten gedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.