Als raadslid actief worden voor raadsleden binnen de VNG?

Als raadslid actief worden voor raadsleden binnen de VNG?

Raadsleden krijgen weer de kans om actief te worden binnen de VNG. De koepelorganisaties van Nederlandse gemeenten heeft vacatures in een aantal commissies, vooral door het vertrek van nogal wat wethouders. Ook is een plek vrijgekomen in de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers doordat het raadslid David Vermorken wethouder in Gilze-Rijen is geworden.

Raadsleden die zich naast hun raadswerk voor hun gemeente willen inzetten voor de belangenbehartiging van gemeenten en daarmee ook voor gemeenteraden kunnen solliciteren naar een van de open plekken in de commissies van de VNG. Er is geen zekerheid dat raadsleden, die een minderheid vormen in de VNG-commissies, meer plekken toegewezen krijgen in de VNG-commissies. Bij de verdeling van de vacante posten kijkt de VNG naar kwaliteit (past jouw profiel en ervaring als raadslid bij het werk van de betreffende commissie) en naar een evenwicht in verdeling naar politieke kleur en regionale afspiegeling.

Aanbeveling

Raadsleden die overwegen om te solliciteren doen er verstandig aan om de eigen provinciale afdeling en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden te vragen een aanbeveling te laten opstellen. Omdat niet elk raadslid bekend is bij de VNG kan de aanbeveling van deze organisaties helpen om met succes een plaatsje in de VNG-commissies te kunnen krijgen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in het verleden tevergeefs gepleit voor minimaal vijf raadsleden in elke commissie van de VNG.

Kandidaat stellen

Wilt u zich kandidaat stellen? Maak uw interesse van kenbaar vóór maandag 23 maart 12.00 uur via governance.vng.nl. Verdere informatie vindt u in de ledenbrief en de profielschetsen.