ALV Raadsacademie: invloed uitoefenen binnen het sociaal domein

Het sociaal domein is een groot en belangrijk dossier voor raadsleden. Het is complexe regelgeving, financiering en beleid welke flink wat kennis en inzicht vragen om als volksvertegenwoordiger goed beslagen ten ijs te komen.

Om hierin duidelijkheid te scheppen organiseren we daarom een workshop Raad en Sociaal Domein tijdens de ALV Raadsacademie op 11 juni in Utrecht. Raadsacademies zijn bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarbij kennis, leren en interactie voor raadsleden centraal staat. Op deze bijeenkomsten komen raadsleden uit de hele regio af; een unieke gelegenheid om kennis te maken met raadsleden uit andere gemeenten en de uitdagingen waar zij voor staan.

Raad en Sociaal Domein

Deze Raadsacademie begint met een plenaire sessie over hoe als raad meer grip te krijgen op regionale samenwerking. Daarna volgen er vier workshops. In de sessie ‘Raad en sociaal domein' wordt ingegaan op de kennis en sturing binnen het sociaal domein. Vragen als: “Wat zijn de belangrijkste wetten in het sociaal domein? Wat zijn de momenten voor raadsleden om invloed uit te oefenen in het proces? En, welke instrumenten kun je hiervoor inzetten?” zullen behandeld worden. Als je weet waar je het over hebt en wanneer je invloed kan uitoefenen, dan kun je namelijk ook bedenken welke informatie je nodig hebt. In deze sessie gaat Hilde van Xanten, senior-adviseur sociale zorg bij Movision, hier verder op in.

Meer informatie en aanmelden

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Klik hier om u aan te melden voor de ALV. En klik hier voor het aanmelden voor de workshop Raad en Sociaal Domein.