ALV-stukken VNG eerder inzichtelijk voor de gemeenteraad

ALV-stukken VNG eerder inzichtelijk voor de gemeenteraad

Gemeenteraden krijgen een week extra de tijd om VNG-stukken te behandelen. Dat is besloten naar aanleiding van opmerkingen over de korte tijd die gemeenten hebben om hun oordeel te vellen over moties en voorstellen. De raad krijgt nu meer tijd en ruimte om een oordeel te vellen over de besluiten die voor gemeenten soms bindende en ingrijpende gevolgen hebben.

Besluitvorming over welk standpunt een gemeente inneemt bij VNG-ALV's is in veel gemeenten een college-aangelegenheid. Dit bleek afgelopen najaar bij een rondgang die VNG Magazine deed bij veertig griffiers. Daaruit bleek dat VNG-stukken nauwelijks werden besproken in de raad. In de meeste gemeenten werd het ter kennisgeving aangenomen bij de ingekomen stukken.

Doorlopend mandaat

Gemeenteraden kunnen het college een doorlopend mandaat verschaffen, waarmee zij het college de macht geven om bij VNG-vergaderingen namens de gemeente te stemmen, zonder dat eerst aan de raad te hoeven voorleggen. Daarmee loopt de raad het risico ongemerkt in te stemmen met bindende standaarden die de gemeente verplichten drie euro per inwoner af te dragen aan een fonds.

De termijn die nu nog wordt gehanteerd voor het versturen van de ALV-stukken naar raad en college bedraagt vier weken. Omdat er gemeenten zijn die maar één keer per maand een raadsvergadering hebben, kan het voorkomen dat er geen raadsvergadering plaatsvindt tussen verzending van de stukken en de VNG-ALV. Daarom is op initiatief van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers besloten om bovenop de (statutaire) termijn van vier weken nog één week extra te nemen.

Een VNG voorstel over de het anders organiseren van afvalinzameling is vorig jaar bijvoorbeeld alleen in Gooise Meren in de raad behandeld, terwijl dit de positie van de gemeenteraad aantastte. 

Algemene Ledenvergadering VNG 10 juni

De volgende VNG-ALV is op 10 juni 2020 in Hoorn, tijdens het VNG Jaarcongres in IJsbaan De Westfries. Voorstellen die invloed hebben op de rol en positie van de gemeenteraad zullen via de kanalen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder de aandacht worden gebracht.