ALV18112017STUKKEN

ALV18112017STUKKEN

Hier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, van zaterdag 18 november 2017

1. Agenda ALV 18 november 2017

2. Verslag ALV 10 juni, Utrecht

3. Jaarplan 2018

4. Concept begroting 2018

5. Voorstelen benoemen ereleden