Amersfoortse les: raadsleden spelen belangrijke rol bij G1000

Amersfoortse les: raadsleden spelen belangrijke rol bij G1000

DEN HAAG –  Raadsleden spelen een zeer belangrijke rol bij het functioneren van een G1000. Raadsleden moeten dan wel zichzelf behoeden tegen de reflexen als politicus. Dit houdt in dat raadsleden niet meteen in verschillen moeten denken, maar in overeenkomsten. Op deze manier kunnen partijen elkaar versterken en niet bevechten. Dit is de les van de ervaringen met de G1000 in Amersfoort.

Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu.

Het idee voor het organiseren van een G1000 in Amersfoort kwam bij Harm van Dijk vandaan. Hij zorgde dat een aantal invloedrijke Amersfoorters enthousiast raakten en nadat de gemeente een financiële garantstelling en hulp bood bij het loten, kwam het initiatief tot stand.

Van de zesduizend gelote mensen waren er 450 aanwezig op de dag van de G1000 zelf. Naast deze mensen waren er ook 225 politici, ambtenaren, ondernemers en kunstenaars aanwezig. In de eerste ronde gingen deze mensen in gesprek. Uit deze gesprekken vloeiden een aantal thema’s voort. Deze thema’s werden in de tweede ronde verder uitgewerkt tot voorstellen.

Gelote Burgerraad kiest

In de laatste ronde vond er een ‘Burgerraad’ plaats, waar alleen de gelote deelnemers welkom waren. Door middel van briefjes werd er in deze ronde gestemd over de verschillende voorstellen en de tien voorstellen met de meeste stemmen werden voorgelegd aan de burgemeester van Amersfoort als de ‘aandachtspunten voor de komende raadsperiode’.

Uitdaging voor de raad

Het is belangrijk dat er sprake is van een dialoog in de G1000 tussen deelnemers, zo blijkt uit ‘Raadswerk is Maatwerk’. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de raad. Raadsleden moeten zorgen voor een versterking van de dialoog door niet in verschillen, maar in overeenkomsten te denken. Voor raadsleden betekent dit dat zij, waar mogelijk, aanwezig moeten zijn bij een dergelijke maatschappelijke dialoog.

In Amersfoort werden de gesprekken als positief ervaren en vond er een enthousiaste dialoog plaats over de onderwerpen die door de deelnemers werden aangedragen. Er moet een manier gevonden worden waarop elke deelnemer tijdens een G1000 zijn of haar stem kan laten horen. Wanneer dit lukt, is het organiseren van een G1000 een veelbelovende werkwijze.

Do’s en don’ts voor overheidsparticipatie

‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft adviezen aan raadsleden zodat raadsleden beter in staat zijn om inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ bevat een thermometer die aan de hand van groene en rode bolletjes laat zien wat je als raad wel en niet het beste kan doen wanneer je wilt dat burgers meer mee gaan doen, hun burgerlijke vaardigheden ontwikkeld worden, hen meer invloed wil geven, meer medebeslissingsrecht en wat er nodig is als je de legitimiteit van de lokale democratie wilt vergroten.

 

               

Deze do’s en dont’s vormen dus de belangrijkste adviezen en tips aan de gemeenteraad om de participatie van de overheid professioneler en op een volwassen wijze aan te pakken en te organiseren.

Voor het organiseren van overheidsparticipatie geeft ‘Raadswerk is Maatwerk’ het advies om vroeg betrokken te raken bij burgerinitiatieven en goed geïnformeerd te blijven. Daarnaast heeft de raad de verantwoordelijkheid om heldere kaders te stellen, maar na het vaststellen van deze kaders moet er ook de bereidheid zijn om deze kaders los te laten.

Versterken lokale democratie

Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu heeft op 18 april het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’’ gepubliceerd. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het tiende bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, niet een doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

-Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

-Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie

-Loting beste voor debat met inwoners

-Controle van rol college bij burgerparticipatie is essentieel

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 5 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!