Amsterdamse raadsleden starten actie voor meer raadsleden in VNG

Amsterdamse raadsleden starten actie voor meer raadsleden in VNG

Er lijken iedere vier jaar meer gekozen raadsleden uit het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te verdwijnen, ten gunste van niet-direct gekozen bestuurders. ‘Dat doet geen recht aan de honderden gekozen gemeentelijke vertegenwoordigers. Daar zou het VNG-bestuur nota van moeten nemen en naar moeten handelen.’

De Amsterdamse D66-raadsleden Marcel van den Heuvel en Hans Glaubitz schrijven dit in een opinieartikel “VNG nog steeds niet gewend aan dualisme” in Binnenlands Bestuur. Twintig raadsleden van diverse partijen uit meerdere gemeenten hebben volgens Binnenlands Bestuur de opinie van de beide Amsterdamse raadsleden tegen het benoemingsbeleid van de VNG onderschreven.  

"Moeder" voor het hele gezin?

Het opiniestuk is een noodkreet tegen het benoemingsbeleid van de VNG, want de VNG lijkt zich meer en meer te gaan ontwikkelen tot een bestuurdersvereniging, aldus de beide auteurs. Er zijn namelijk een kwart minder raadsleden in het nieuwe VNG-bestuur en de beleidscommissies te vinden en 95,2 procent van de voorgedragen kandidaten voor het bestuur en de commissies zijn benoemde bestuurders, griffiers of secretarissen. Van den Heuvel en Glaubitz stellen daarom de vraag of de VNG, met deze voordracht, niet de schijn op zich laadt van gemeenteraadsleden af te willen. “’Moeder’ was er toch voor het hele gezin?’, schrijven zij.

Teleurgesteld

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft na de voordracht door de commissie-Noordanus voor de keuze van nieuwe bestuurs- en commissieleden kenbaar gemaakt teleurgesteld te zijn over de nieuwe samenstelling van het bestuur en de commissies van de VNG. Slechts elf raadsleden zijn voorgedragen voor de 228 beschikbare plekken in het bestuur of commissies van de VNG. Op de extra ledenvergadering van de VNG, op 17 november in de Jaarbeurs in Utrecht, worden de voorgedragen bestuurs- en commissieleden officieel benoemd door de leden van de VNG. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bepleitte afgelopen zomer vijf raadsleden in elke commissie van de VNG.

De gehele opiniebijdrage van de twee Amsterdamse raadsleden in Binnenlands Bestuur, kunt u hier lezen.