Animatie burgerparticipatie met tips voor raadsleden

Animatie burgerparticipatie met tips voor raadsleden

Als een gemeente de inwoners meer wil betrekken bij het maken van plannen is het zaak om als raadslid vooral goed te luisteren. Dat is een van de lessen uit de nieuwe animatie burgerparticipatie. Deze animatie geeft raadsleden tips over hoe om te gaan met burgerparticipatie. 

De nieuwe animatie over burgerparticipatie en de rol van de raad en raadsleden daarbij gaat in op de vraag wat vinden inwoners en waarom vinden inwoners ergens iets van. De vrees om als raadslid tijdens een participatietraject aan de kant te staan is ongegrond. Als raadslid let je goed op of aan alle eisen van participatie is voldaan. Zijn bijvoorbeeld alle belangen voldoende vertegenwoordigd? Participatie blijft zo een zaak van de raad waar het college uitvoering aan geeft.  

Valkuilen

De grootste valkuil voor raadsleden en de raad in een burgerparticipatietraject is dat je als raad volledig mee doet tijdens de discussie. Inwoners krijgen zo het idee dat ze onderdeel zijn van een politiek spel waar het niet gaat om hun inbreng maar om het eigen gelijk van raadsleden. De belangrijkste tip daarom: raadsleden letten er op dat zij de schakel blijven vormen tussen de inwoners en het college, een positie die past bij de rol van de raad als volksvertegenwoordigend orgaan. 

De animatie is gemaakt door kennispartner Debat.nl

Meer informatie

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

De vraag wat voor raadslid wil je zijn, hangt ook samen hoe en op welke wijze je de volksvertegenwoordigende rol wilt uitvoeren. Deze vraag vormt een van de fundamenten voor het raadswerk en is daarom een van de belangrijkste Raadstegels voor een sterke raad. 

Lees ook

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem.