Animatie: Naar de nieuwe rekenkamer

Animatie: Naar de nieuwe rekenkamer

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers werken griffies, raden en rekenkamers toe naar de nieuwe rekenkamer. Wat moet er precies gebeuren? En waar moet je rekening mee houden? 

- YouTube

Nieuwe rekenkamer

De aanstaande veranderingen rondom de Rekenkamer, die geregeld moeten zijn op 1 januari 2024, hebben mogelijk gevolgen voor uw gemeente. Rekenkamerleden moeten opnieuw benoemd worden, en zittende raadsleden in de Rekenkamer mogen geen lid meer zijn.

Deze wijzigingen dwingen de raad tot actie, waarbij de huidige Rekenkamer opnieuw samengesteld moet worden voor de genoemde datum. Een goed moment voor de raad om na te denken over de invulling van de rekenkamer, en het tot stand brengen van een goede relatie tussen beiden. 

Harmonieuze relatie

Denk hierbij aan het model van de rekenkamer, zoals het zelfstandig onderzoekende voorzittersmodel en het uitbestedende directeursmodel. Bovendien kan er aandacht worden geschonken aan gepaste bemanning en financiële toewijzing, afhankelijk van het aantal te verrichten onderzoeken of de omvang van de bevolking.

Een harmonieuze relatie tussen de raad en de Rekenkamer is essentieel voor draagvlak en succes. Voor een brede acceptatie is gestructureerde communicatie noodzakelijk. Het is van belang dat de raad rekening houdt met zowel de voorkeuren als doelstellingen van de gemeenteraad als met de doelen, ambities en werkmethodes van de Rekenkamer. 

Stappenplan

Basis voor de animatie is het eerder dit jaar uitgebrachte stappenplan om raden bij te staan bij de nieuwe wet en het komen tot een goede en duurzame verbinding tussen raad en rekenkamer. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkte samen met de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies en de Vereniging van Griffiers aan dit stappenplan. 

Meer weten? Ga naar de Rekenkameromgeving voor meer relevante informatie over dit onderwerp.