App Ondermijning live!

App Ondermijning live!

Welk land is de grootste producent van synthetische drugs? Wat kost ondermijning de samenleving per jaar? Waar kun je anoniem vermoedens van criminaliteit melden? Dit zijn vragen uit de nieuwe app Ondermijning. De app bestaat uit een spel met vragen en antwoorden over ondermijning en bevat een kennisbank. Door het spel te spelen test en vergroot je je kennis over ondermijning.

Ondermijning is de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Hierdoor wordt de veiligheid, leefbaarheid, economie en het gezag van de overheid aangetast. Bij ondermijning maken criminele organisaties volop gebruik van legale voorzieningen in de bovenwereld. Voorbeelden van ondermijning komen bijna dagelijks in het nieuws. Denk aan drugsproductie en -handel, bedreigingen van politici, witwassen, fraude en mensenhandel.

Waarom een app Ondermijning?

Het RIEC-LIEC, ministerie van Justitie & Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse zaken hebben de handen ineen geslagen om de app Ondermijning te ontwikkelen. De app is een laagdrempelige manier om deze vorm van criminaliteit te herkennen en weten wat je daarmee vervolgens kunt doen. Je gaat ondermijning pas herkennen als je het door hebt.

Professionals zijn doelgroep van app Ondermijning

De app Ondermijning is met name ontwikkeld voor professionals die actief zijn in het herkennen, signaleren en aanpakken van ondermijning. Denk aan raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren openbare orde en veiligheid, wijkagenten en medewerkers RIEC-LIEC. Maar ook burgers en ondernemers kunnen de app spelen en zo hun kennis over ondermijning vergroten.

Download de app

De app is te downloaden in de App store en Google Play store. De app zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe levels en informatie.