‘AVG-verantwoording aan gemeenteraad blijft achter’

‘AVG-verantwoording aan gemeenteraad blijft achter’

Burgemeesters en wethouders leggen niet actief verantwoording af aan de gemeenteraad over het naleven van de privacywet (AVG). Verder wordt er te weinig informatie verstrekt waardoor de raad haar controlerende taak niet goed kan uitoefenen.

Dit blijkt uit onderzoek van Bits of Freedom, een stichting die opkomt voor digitale burgerrechten, naar het naleven van de AVG onder de tien grootste gemeenten.

Artikel 60 en de gemeenteraad

Ook de verantwoording ten overstaan van de gemeenteraad blijft achter, zo concludeert Bits of Freedom. “Op grond van artikel 60 van de Gemeentewet moeten burgemeesters en wethouders verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De meerderheid van de gemeenten legt echter niet actief verantwoording af aan de gemeenteraad door de AVG-rapportages van de Functionaris Gegevensbescherming met hen te delen.” Vaak komt het neer op het delen van summiere informatie. “Veel gemeenten vertellen in een paar zinnen hoe het gaat met de naleving van de AVG, maar daarbij wordt zo weinig informatie gedeeld dat het gemeenteraden niet in staat stelt hun controlerende functie uit te oefenen.”

Uit het onderzoek blijkt dat de basis gegevenshuishouding van gemeenten niet op orde, burgers moeten lang wachten bij inzet van AVG-rechten en bij vrijwel alle onderzochte gemeenten is er sprake van een capaciteitsprobleem.

Meer informatie

In het rapport doet Bits of Freedom een aantal aanbevelingen die gemeenten kunnen opvolgen om alsnog aan de AVG te voldoen. Klik hier voor het hele onderzoek en de aanbevelingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt voor gemeenteraadsleden om zich te verdiepen in de privacywet AVG. Klik hier voor de Handreiking Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?