Baas voor een uur: ontsnappen uit de raadszaal

Baas voor een uur: ontsnappen uit de raadszaal

DEN HAAG – Het idee ‘Baas voor een uur’ is de winnaar van de Battle of Concepts, een wedstrijd van het ministerie van BZK voor het beste idee om jongeren bij gemeentepolitiek te betrekken. Pim Meijer overtuigde de jury met zijn plan om twintigers en dertigers ‘op te sluiten’ in de raadszaal en aan een casus te laten werken: een politieke escaperoom waar maatschappelijke vraagstukken centraal staan. 

De gemiddelde leeftijd van raadsleden stijgt. Gemiddeld is het raadslid 56 jaar oud en daarmee dreigt het contact met de jongere generaties verloren te gaan. Bram Pullen, inzender van het idee ‘Onder Invloed’ dat derde werd, verwoorde raadsvergaderingen anno 2018 als ledenbijeenkomsten van Omroep Max. Reden genoeg voor het ministerie van BZK om samen met een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen en Raadslid.Nu op zoek te gaan naar het meest vernieuwende idee. Er waren 96 inzendingen waarvan er vijf doordrongen naar de finale in de raadszaal in Utrecht. 

De winnaar

De jury koos unaniem voor het idee ‘Baas voor een Uur’. Hierbij worden twintigers en dertigers samen met een raadslid opgesloten in de raadszaal waar ze pas uit mogen ontsnappen als een oplossing is gevonden voor een actueel vraagstuk. Het doel hiervan is tweeledig: niet alleen raakt de jongere generatie bekend met de werking en complexiteit van de gemeenteraad, ook kan de raad oplossingen krijgen voor problemen waar zij al langer mee worstelen. Winnaar Pim Meijer, adviseur bij Twynstra Gudde, ontvangt naast €2.000 voor het winnen van de battle ook ondersteuning van het ministerie bij het uitwerken van het idee. 

Andere ideeën

Op de tweede plaats eindigde ‘Crash course podcast’, een podcast met de ins en outs van het raadslidmaatschap. Derde werd het idee 'Onder Invloed’ dat jongeren en raadsleden op festivals met elkaar in contact wil brengen, gevolgd door ‘PPP-traineeship’ dat voorstelt om het raadswerk te integreren in een baan in het bedrijfsleven. Laatste van de vijf finalisten werd ’Toekomstbestendig’, dat de nadruk legt op het gebruik maken van de vele contactmomenten die de gemeente heeft met jonge ouders.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 oktober 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!