Bedreigd worden altijd onacceptabel

Helaas weten we inmiddels dat veel raadsleden te maken hebben met een agressieve en ook geweldadige benadering van derden. Een steen door de ruit is een duidelijk geval van geweld. Daarop ondernemen raadsleden vaker actie. Maar die steeds harder wordende opmerkingen op straat, in een email of in een anonieme brief: ja, dat is ook een kwestie van geweld en vaak strafbare feiten. Raadsleden acteren daar echter nog te weinig op.

De Minister van Binnenlandse Zaken neemt agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers zeer serieus. Samen met de verenigingen van wethouders, burgemeesters en ook de griffiers en gemeentesecretarissen werkt de Raadslid.Nu aan het programma Veilige Publieke Taak. Het tv-programma Zembla maakte een uitzending op 5 maart 2011 jl. en de Tweede Kamer vergaderde in het voorjaar over wenselijke ondersteuning. De beroepsverenigingen hebben afgesproken tijdens hun bijeenkomsten het gesprek aan te gaan over hoe we omgaan met agressie en geweld. Stap 1 is namelijk het bespreekbaar maken van het onderwerp. Te vaak blijkt pas in tweede instantie dat agressie en geweld wel degelijk voorkomt, maar dat wij raadsleden dat afdoen als iets dat bij het vak hoort. En dat is NOOIT het geval. Stap 2 is om met de eigen raad, burgemeester, griffier afspraken te maken hoe om te gaan met een geval van agressie en geweld. Het is essentieel dat dit namelijk niet in een politieke discussie ontaardt. Ieder raadslid heeft recht op een veilige werkplek.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een brief gestuurd naar alle gemeenteraden met het verzoek dit onderwerp te agenderen. Het ministerie ondersteunt de gemeenteraden daarbij. Bij de regionale bijeenkomsten organiseert Raadslid.Nu met Stichting M een interactieve workshop met raadsleden die helaas ervaringsdeskundig zijn geweest.

Voor meer informatie over het BZK programma of voor ondersteuning van gesprekken in uw gemeenteraad kunt u contact op nemen met bestuursleden van Raadslid.NU Petra Tiel of Hanneke Balk.