Bedreiging social media? 'Ik druk op de negeerknop'

Bedreiging social media? 'Ik druk op de negeerknop'

Weglopen, slecht slapen en negeren. Het zijn óók reacties van raadsleden op de bedreigingen op social media. ‘Ik druk gauw op de negeerknop. Iedereen mag een mening hebben maar heeft geen recht op mijn reactie’, zegt raadslid Jonne Kortman (Lelystad) die al jaren veel negatieve reacties en opmerkingen krijgt via social media.

Ook Itay Garmy (Amsterdam) heeft met bedreigingen op sociale media om leren gaan maar dat ging niet vanzelf. ‘De eerste paar keer slaap je slecht, je twijfelt aan jezelf’. Nu spreekt hij zich af en toe uit maar negeert hij het gros van de berichten. Toch blijven de opmerkingen niet alleen online. ‘Soms word je uitgescholden als je boodschappen doet.’

Weglopen

Sebastiaan Vliegen, raadslid in Voerendaal, probeert eerst te luisteren naar iemand, maar als het bij gewelddadige taal en intimidatie blijft loopt hij weg.

De drie raadsleden vertelden hun verhaal in een artikel in het Financieel Dagblad. Tijdens het raadslidmaatschap krijgt 20% van de raadsleden te maken met (online) intimidatie of agressie. Hoe ga je hier als raadslid mee om?

Agressieprotocol

Het is altijd verstandig om bij een incident het met de burgemeester en griffier te bespreken. Zij kunnen helpen met het aanpakken van het incident. Als gemeenteraad is het ook verstandig om een agressie- en geweldsprotocol op te stellen en het als raad er met elkaar over te hebben hoe hier mee wordt omgegaan zodat er een duidelijk aanspreekpunt is. Het bespreekbaar maken door met elkaar ervaringen te delen kan elkaar beter bewust maken van het probleem.

Aangiftebereidheid

De bereidheid van raadsleden om aangifte te doen van intimidatie en bedreiging neemt af. Raadsleden vinden het incident niet ernstig genoeg, interpreteren het als deel van hun functie of denken dat justitie en politie weinig met de aangifte doen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt in het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur. Volgend jaar wil de vereniging met gemeenteraden en zo mogelijk ook colleges het gesprek voeren hoe met agressie en intimidatie om te gaan.

Ondersteuning Weerbaar Bestuur

Wilt u advies inwinnen over uw eigen veiligheid en vertrouwelijk praten over een incident, of een mogelijke aangifte? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam Weerbaar bestuur. Dat 24/7 telefonisch bereikbaar via 070-3738314.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of telefonisch via 070-373 8195

Meer informatie?

Wilt u meer weten over agressie in de raad? Klik dan hier

Wilt u meer weten over de aangiftebereidheid van raadsleden? Klik dan hier

Wilt u een persoonlijke ervaring lezen over intimidatie? Klik dan hier