Bedreigingen raadsleden bedreigen lokale democratie

Bedreigingen raadsleden bedreigen lokale democratie

Het bedreigen van raadsleden is onaanvaardbaar. Raadsleden zetten zich in voor de lokale bevolking om deze te vertegenwoordigen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt zich zorgen wat de toename van bedreigingen aan het adres van deze volksvertegenwoordigers betekent voor de lokale democratie.

Het in de brand steken van de auto van de fractievoorzitter van GroenLinks uit de gemeente Wormerland en de auto van zijn echtgenote is het meest recente geval van een zeer ernstige bedreiging, ‘’Het is verschrikkelijk voor het raadslid dat dit gebeurd’’, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ‘’Mensen worden raadslid om iets te veranderen in de samenleving, niet om te worden bedreigd. Willen mensen straks nog wel raadslid worden als ze met dit soort zaken worden geconfronteerd?’’

Verdubbeling bedreigingen en intimidatie

Bedreigingen en intimidatie tegen raadsleden zijn het afgelopen anderhalf jaar zelfs bijna verdubbeld. Zes procent van de raadsleden gaf in een onderzoek van Nieuwsuur uit februari 2014 aan te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. In september van dit jaar gaf dertien procent van de raadsleden in een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan te maken te hebben gehad met bedreigingen of intimidatie in de afgelopen twaalf maanden.

Er is een algemene trend dat raadsleden het afgelopen anderhalf jaar veel meer met bedreigingen en intimidatie te maken hebben gehad.’’ Met de kwestie rond de vluchtelingenopvang neemt het probleem alleen maar toe’’, aldus Den Boer. Bovendien komt dit de laatste tijd veel duidelijker in het nieuws, zoals in Rijswijk waar via een brief de dochters van een raadslid werden bedreigd of in Purmerend waar is gedreigd met het verkrachten van kinderen van een raadslid. In Duiven werd raadslid Hans Egtberts bedreigd omdat hij een motie indiende om te onderzoeken of er huisvesting voor vluchtelingen mogelijk was. Hij is er trots op dat een ruime raadsmeerderheid hem in dat voorstel heeft gesteund, zegt hij in het vraaggesprek als Raadslid van de Week.

Wat te doen bij bedreigingen?

Raadsleden die te maken hebben met agressie of bedreigingen kunnen de Toolkit Veilig Bestuur raadplegen. Deze instrumentenkoffer biedt politici ondersteuning om zich hiertegen op te stellen. Alle informatie over de onderdelen van de Toolkit is hier te vindenRaadsleden die te maken krijgen met agressie en geweld kunnen ook altijd terecht bij de Vertrouwenslijn. De Vertrouwenslijn ondersteund raadsleden die te maken hebben met bedreigingen en agressie met tips en adviezen