Beëdiging alle nieuwe raadsleden op 27 maart

Beëdiging alle nieuwe raadsleden op 27 maart

DEN HAAG – Alle bij de raadsverkiezingen gekozen raadsleden, nieuw en oud, worden op donderdag 27 maart beëdigd als gemeenteraadslid. De beëdiging gebeurt door de burgemeester als voorzitter van de raad. Raadsleden kunnen de eed of belofte afleggen als bewijs van een integere wijze van verkrijging van het raadslidmaatschap.

In de 380 gemeenten waar gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden, toetsen de geloofsbrievencommissies of de nieuw gekozen raadsleden voldoen aan alle wettelijke vereisten. De belangrijkste vier toetsingsgronden zijn:

1. vaststellen dat het betreffende kandidaatslid op grond van de verkiezingsuitslag is gekozen (Kieswet);

2. vaststellen dat het betreffende kandidaatslid woonachtig is in de gemeente, ouder is dan 18 en niet is uitgesloten van het kiesrecht (artikel 10 Gemeentewet);

3. vaststellen dat er een overzicht is van de nevenfuncties (artikel 12 Gemeentewet);

4. vaststellen of er sprake is van onverenigbare functies dan wel verboden handelingen (conform artikel 13 en 15 van de Gemeentewet).

Het onderzoek door de oude gemeenteraad moet uiterlijk 26 maart zijn afgerond. Van belang daarbij is de vaststelling van wie gekozen is. Dat gebeurt door het hoofdstembureau van elke gemeente, onder voorzitterschap van de burgemeester. De vaststelling van de verkiezingsuitslag geeft niet alleen helderheid over de zetelverdeling per partij maar ook welke kandidaten gekozen zijn met voorkeurstemmen.

Van de oude gemeenteraad wordt afscheid genomen voor het aantreden van de nieuwe raad. Het afscheid nemen gebeurt in de meeste gemeenten op dinsdag 25 maart en woensdag 26 maart in een laatste bijeenkomst van de oude raad. 

Collegevorming

Er zijn geen wettelijke belemmeringen om voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad al te beginnen met de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en een nieuw college. Er is evenmin een wettelijke verplichte maximum duur aan de collegevorming verbonden. Sinds 2002, bij de invoering van het dualisme, is de duur van de collegevorming vrijgegeven. De praktijk van de collegevorming in 2002, 2006 en 2010 is dat het overgrote deel van de gemeenteraden de collegevorming na ongeveer zes weken afronden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier