Beëdiging raadsleden later

Beëdiging raadsleden later

De beëdiging van raadsleden vindt in de toekomst niet meer plaats in de week na de gemeenteraadsverkiezingen, maar pas na minstens dertien dagen. Doordat het kabinet de Kieswet wijzigt, loopt de termijn tussen verkiezingen en beëdiging naar verwachting op, meldt de NOS. De voorgestelde wijziging geldt overigens nog niet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Nu is het nog zo dat de burgemeester van een gemeente de uitslag officieel vaststelt, vaak kort na de verkiezingen. Dit gebeurt niet in een openbare zitting, maar achter gesloten deuren. Met een openbare zitting hoopt het kabinet dat fouten zoals het kwijtraken van stemmen eerder aan het licht komen. De consequentie is wel dat gemeenten meer tijd nodig hebben voor de officiële vaststelling van de uitslag, waardoor de termijn tussen verkiezingen en beëdiging langer wordt. 

Internet

De meeste gemeenten maken via de eigen website de verkiezingsuitslag in hun gemeente bekend, maar dit is nu nog vrijblijvend. Hier komt verandering in als het aan het kabinet ligt, door gemeenten te verplichten de uitslag per stembureau niet alleen in een openbare zitting, maar ook online bekend te maken. 

Invoering 

De wijziging van de Kieswet moet nog voorgelegd worden aan de Tweede Kamer, waardoor het nog niet voor komende gemeenteraadsverkiezingen ingevoerd zal worden. Het streven is dat dit vanaf 2019 wel het geval is, wanneer verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn.