Begroting 2015 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vastgesteld

Begroting 2015 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vastgesteld

De begroting van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor 2015 is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 24 november te Almere.

De penningmeester Marian Pater heeft de begroting maandagavond toegelicht en na een aantal vragen vanuit de zaal heeft de ledenvergadering de begroting voor 2015 goedgekeurd. In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven van de vereniging opgenomen.  

U kunt de begroting vinden wanneer u als lid inlogt op onze website. De begroting is opgenomen onder het kopje ALV.