Begroting 2023 en Jaarplan 2023 vastgesteld

Begroting 2023 en Jaarplan 2023 vastgesteld

De begroting voor het jaar 2023 en het Jaarplan 2023 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is zaterdag door de algemene ledenvergadering van de vereniging, bijeen in de raadszaal van het gemeentehuis Venray, vastgesteld.

Penningmeester Erwin Rutten gaf een toelichting op de conceptbegroting 2023 die met een klein positief resultaat sluit, mede dankzij het besluit van de Algemene Ledenvergadering 2019 in Breda om het prijsindexcijfer te volgen voor het vaststellen van de contributie. De ledenvergadering had geen vragen en keurde de begroting voor 2023 goed.

Jaarplan 2023

De ledenvergadering stelde het Jaarplan 2023 met een overzicht van doelen en activiteiten voor volgend jaar vast. Voorzitter Hanneke Willemstein deelde de vergadering mee dat het Jaarplan 2023 deels is gebaseerd op het voortzetten van de activiteiten uit dit jaar, en deels rekening heeft gehouden met de hoofdlijnen uit het nieuwe Koersdocument voor de komende jaren waar het bestuur mee bezig is.

Aantrekkelijkheid

Belangrijke punten in de activiteiten voor volgend jaar zijn voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap, het versterken van het gezag, macht en tegenmacht van de raad met onder meer de rol van de raad en participatie. Ook heeft de vereniging een fors aantal online en fysieke bijeenkomsten in voorbereiding om raadsleden op specifieke (werkgeversfunctie, rekenkamer) en algemene (rol en positie van de raad) van adviezen en tips te voorzien.

Meer informatie

Leden die meer informatie wensen te ontvangen over het Jaarplan 2023 en de Begroting 2023 wordt gevraagd om dit per mail kenbaar te maken aan: info@raadsleden.nl