U bent hier

Belofte minister: betere beveiligingsmaatregelen ook voor raadsleden

Voor burgemeesters, wethouders en bestuurders in provincies en waterschappen is het per 1 januari 2024 mogelijk om beveiligingsmaatregelen op maat te maken. Op die manier moeten zij hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zorgen over eigen veiligheid of dat van partner of gezin. Raadsleden en Statenleden zijn uitgesloten van deze regeling. Aan raadsleden en Statenleden belooft de minister van Binnenlandse Zaken betere beveiligingsmaatregelen.

Dit blijkt uit een brief die minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de nieuwe regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders.

Volksvertegenwoordigers

Beveiligingsmaatregelen op maat voor bestuurders worden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toegejuicht. Voor raadsleden en Statenleden dienen die ook getroffen te worden, zo was de boodschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en StatenlidNu. Dat ook volksvertegenwoordigers steeds meer te maken krijgen met vormen van agressie en geweld, wordt door de minister toegegeven.

Belofte

“Ik vind het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat decentrale volksvertegenwoordigers hun ambt veilig en vrij van oneigenlijke druk kunnen uitoefenen. Daarom zal ik bovenop de bestaande acties vanuit het programma weerbaar bestuur samen met de politie en het openbaar ministerie op zoek gaan naar manieren om de veiligheid van deze groep nog verder te verbeteren. Hierover zal ik uw Kamer in de loop van 2024 informeren’, zo laat de minister weten in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Individuele beoordeling

Raadsleden (en Statenleden) kunnen daarom voorlopig geen beroep doen op de regeling die per 1 januari 2024 wel van kracht wordt voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Burgemeesters en raadsleden krijgen voortaan bij agressie en intimidatie een persoonlijk beveiligingsadvies op basis van individuele veiligheidsrisico’s. Zo kunnen beveiligingsmaatregelen op maat getroffen worden.

Passende maatregelen

De passende maatregelen voor bestuurders kunnen zijn: fysieke en elektronische maatregelen in en om het huis, zoals een vrijstaande brievenbus, een alarmsysteem, maar ook bewustwording rond online vindbaarheid en vervoer. De afspraak is dat het advies voor de maatregelen door de gemeente wordt overgenomen. Voor de uitvoering van de regeling stelt het ministerie 2,5 miljoen euro beschikbaar. De afspraken zijn gemaakt binnen het programma Netwerk Weerbaar Bestuur.

Cijfers

Steeds meer bestuurders hebben te maken met agressie, intimidatie en geweld. In 2021 maakten 77% van de burgemeesters en 67% van de wethouders een incident met agressie mee. Dat is een stijging van gemiddeld 20% ten opzichte van 2020. Dit gebeurt niet alleen bij het provincie- of gemeentehuis, maar komt ook voor bij de woningen van bijvoorbeeld burgemeesters. Dit heeft grote impact op bestuurders zelf, maar ook op hun partner en/of gezin.

Meer informatie

Voor de Kamerbrief van de minister klik hier.

Voor de Regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders en de toelichting klik hier.

Wie te maken krijgt met bedreigingen, intimidatie en agressie kan bellen met het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur.