Bent u bij de algemene ledenvergadering?

Bent u bij de algemene ledenvergadering?

Twee keer per jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een algemene ledenvergadering (ALV). De ALV stelt de jaarplannen en de begroting vast. Binnenkort is de volgende ALV: voorafgaand aan de Raadsacademie in Breda op zaterdag 16 november.

De ALV is hét moment waarop u als raadslid en lid van de vereniging mede kunt bepalen waar de prioriteiten voor de vereniging komen te liggen in 2020. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Agenda

De ALV begint zaterdag 16 november om 9.30 uur in het Stadhuis van Breda. Alle raadsleden zijn welkom, maar alleen leden van de vereniging hebben stemrecht. U kunt zich ook ter plekke inschrijven of zich aanmelden via dit inschrijfformulier op onze website.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda ALV
  3. Vaststellen verslag ALV 23 juni 2019
  4. Vaststellen jaarprogramma 2020
  5. Vaststellen begroting 2020
  6. Rondvraag en sluiting

Stukken

De stukken voor de ALV zijn twee weken van tevoren op te vragen door een e-mail te sturen naar info@raadsleden.nl